Salam Aleykum ildesler, gowudyra yagdaylanyz. Gelin shu yere her kim bilyan dunyadaki in uly haysam bolsa bir zady yazsyn (tebigatda, tehnikada, senagatda...). Seydip bilmeyanlerimizi owreneris , bilyanlerimizi owrederis. Onunden ahlinize minnetdar!

Köneler, handsome1 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir