Essalowmaleykum komnatdashlar. Gelin shu temada shporgalka ( turkmenchesini tapmadym, “gollanma” diysek bolyamy ) hakda piker alyshsak. Men size hazir shpor tayyarlamagy we gizlemek yollaryny owredeyin. Agzalar sizem bilyaninizi yazyp bilersiniz. Esasan synaglarda shporlary adaty kagyzlara kichi edip yazyp, jubusine salyarlar. Elbette muny ulanmak gaty kyn dushyar. Kabir okuwchylar ya-da talyplar synaglarda esasy gerekli matematik, himiki, fiziki formulalary ellerinin ayasyna yada tirsegi bilen bileginin aralygyna yazyar we yenli koynek geyyarler. Bu elbette godegrak yaly. Ya-da bolmasa adaty dal ruchka bilen dyrnaklaryna yazyanlaram bar ( gyzlar). Ashakda size birnache taze tarleri hodurlejek: 1. Ichi gorunmeyan ruchkany alyanyz we ichindaki syya saklayan gabyn dashyna tayyarlan shporynyzy cholayanyz we yene gaytaryp ruchkan icine salyanyz. 2. Matematika, Geometriyadan chyzgy chyzmaly bolyar we elwette chyzgych gerek. Anyrsy gorunmeyan chyzgyjyn ashak tarapyna esasy formulalary, maglumatlary yazyp bolar. 3. Ekzamina gelşiklije, galstuklyja barsanyz “ozüňiz üçinem”, başgalar üçinem gowy. Özuniz üçin has gowy ,Galstugyn arka tarapyna kagyza ýazan maglumatlarynyzy yelmap bilersiniz. 4. Cilim cekyanler we dashary yurtda okayanlar ucin . cilimin icindaki temmakini usullyk bilen ayyryaniz we tayyarlan shporynyzy tegelap temmakinin yerine salyanyz. Bashga adam gaty uns bermese ony adaty cilim diyip piker edyar. Isleseniz cilimin dashyna bilet nomerini yazybam bilersiniz. Sheyle birnachesini tayyarlap hakyky chilimler bilen garyp (ozunuz biler yaly) gabyna yerleshdiryaniz. 5. Elyaglyk žalko diymeseniz, in onat usula shol, elyaglyga hem kop maglumat gidya we hic kimem pikir etmeya. 6. (gyzlar ucin) ele dakylyan bilezikler bar. Shonun arka yuzune adaty dal rucka bilen birnace himiki. Fiziki formulalary yazyp bilersiniz 7. (oglanlar ucin) inli kemerli goshar sagadynyn ic yuzune shpory yelmap bolar 8. Ulanyshdan galan Kalkulyator hem size uly komek eder. Ashakdaka serdin 9. Uly yasy shokalat alyp arka tarapyny gerekli maglymatlardan dolduryanyz. 10. Yelim ( скоч) alyp, kagyza yelmeyaniz Sonra gaychy bilen bolekmere bolushdiryaniz We suwyn komegi bilen kagyzy yuwup ayyryanyz. Skocda dine hatlar galya. Ony bolsa isle depderin dashyna, galam, ruckan dashyna…… yelmap bilersiniz. Indi esasy yerine gelsem, bu yazgyny okap: “ ay dos ( ya-da handsome1) nirde bir bolgusuzlyk bar bolsa senem baray so tayda” diymeginiz mumkin. Bu soragyda onunden jogaplayyn. Men size ulanmagy maslahat beremok, yazmagy maslahat beryan, yazmagy “ hacanda okuwcy ya-da talyp synag ya zacot ucin shporgalka yazsa, ol shol shpor ucin nace maglumat gozleyar. Okuwchy ya-da talyp sh. Yazmak ucin tutush okuw yylynda gechen zatlaryny gozden geciryar. Sheytmek bilen ol ekzamina belli bir derejede tayyar bolyar” Shporyn peydlary: 1. Hachanda okuwcy (talyp) sh. Yazsa ol “gecilenleri gaytalayar” 2. Eger synagda shporgalka yanynda bolsa ozune ynamly bolyan yagny, gecerin diyip. A adamda ynam bolsa ol kop zady basharya. Maslahatym shpogalka yazyn, ekzaminada eltin, yone ulanmajak bolun!!! Ahlinize yetip gelyan synaglarda ustunlik arzuw edyan!!! Hormatlamak bilen handsome1

Köneler, handsome1 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir