Bir aýal Taxi bellikli moskowici saklap plan köçä ta$lap goýberäýdä diyyar. Yashogam, mun akideyin diyyar. Mashyn yorap ugrayar welin ayal yzdaky sdenyadan sunkasyny doren bolup wayy pulumam galmandyr-da diyyar. Yashok bakawoydan yzky otyrany synlap alajyny taparys diyip tokaýyñ gizlinje gök ter otlyja yerine sowup durypdyr. Radiyosyny polny sesine goyup masynyny oçiripdir. duship kapotdan pokrowal çykaryp ýere ýazypdyr. Aýal: -edýäniñiz näme, men terbiyeli mashgalan gyzy, arim bilen iki sany çagam bar diyipdir.... Ýa$ok onda: - meninem 40 sanak towsanym bar ot ýyg daway diyyar =)

Köneler, metehangokdepe tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir