sapak wagty bir okuwchy elini galdyrya: Mumkinmi? Mugallym: Howa mumkin diyip jogap berya.Okuwchy: Men hich dushunip bilemok temada Hristowor Kolum we yzynda (1451-1460) sanlar bar .diyip soraya.Synpdaky okuwchylardan yene biri elini galdyryp : men bilyan diyar.Mugallym sen bilyan bolsan jorana dushundir diyyar. A ol bolsa sanlar onyn tel nomeri diyip jogap beryar.

Köneler, Koneurgenchli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir