Salawmaleyki agalar we iniler dostlar we doganlar. Yetip gelyän täze yyl bayramyñyz bilen. Düshümli yyl bolsun. Meniñ shu temany acmagymyñ sebäbi men tans oynamany öwrenayjekdim. Toy tomashada in gerekli zat. Öwrende yigren diylishi yaly shuny hem biryüzli etmage kömek etseñiz hoshal bolardym. Eger tans bn baglanyshykly (lezginka) videolaryñ, suratlaryñ, salgylaryn görkezseniz, meniñ özümem gözledim emma göwnüme yaran maglumatlarymy tapyp bilmedim.

Köneler, yiigit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir