1).aa -a harpy. (aman-alma...) 2).bb -b harpy. (balyk-baba...) 3).çç -ç harpy. (çary-çekçeki...) 4).dd -d harpy. (dünýä-durdy...) 5).ee - e harpy. (eziz-elemek...) 6).ää - ä harpy. (äýnek-ädik...) 7).ff -f harpy. (firdöws-firuz...) 8).gg -g harpy. (gurban-gülgün...) 9).hh -h harpy. (harp-hak...) 10).ii -i harpy. (ilat-işik...) 11).jj - j harpy . (jahan-jenjel...) 12).žž -ž harpy. (žiraf žabra...) 13).kk -k harpy. (kaka-kündük...) 14).ll -l harpy. (laçyn-leglek) 15).mm -m harpy.(makguş-mirasymyz...) 16).nn -n harpy .(nuryjon-nurana...) 17).ňň -ň harpy .(iňňe-meňli...) 18).oo -o harpy . (odun-0gul...) 19).öö -ö harpy .(ördek-öküz...) 20).pp -p harpy . (peýda-pikir...) 21).rr -r harpy .(röwşen-rejep...) 22).ss -s harpy .( serwi-sessiz...) 23).şş -ş harpy .(şatlyk-şemşat...) 24).tt -t harpy .(tahyr-türkmentugjon...) 25).uu u harpy.(uzuk-uky...) 26).üü ü harpy .(üzüm-ünji...) 27).ww w harpy .(wepa-wekil...) 28).yy y harpy . (yhlasjon-ylym...) 29).ýý ý harpy . (ýagyş-ýaýlym...) 30).zz z harpy .(zemin-zemzem...)

Köneler, maloyjan tarapyndan 8 years ago
  menbet 8 years ago
 • bu chyzyklar nireden chykday
  vipboy 8 years ago
 • gorern durtmani durtum yormeli dalda shon u,n
  vipboy 8 years ago
 • menbet bashka edere ishin yok oytyan
  menbet 8 years ago
 • ich gysya
  maloyjan 8 years ago
 • sorag baryny beripsinay oyepjek bolyanmy
  makgush 8 years ago
 • Haý maloyjan, mm - makguş diýýäňmi, saula do.
  maloyjan 8 years ago
 • makgush dalde makgushjon
  vipboy 8 years ago
 • menim adymam reklama edipsinlay do
  vipboy 8 years ago
 • ay sen betlay
  maloyjan 8 years ago
 • howwoday bar zat cyzym cyzym boldy
  turkmenntug 8 years ago
 • 18,29,16,1,15,1,14,28


  30,1,4,28,17,28

  29,1,14,17,28,23,28,20,22,28,17  erkek adama bir ýüzli,bir sözli,biraz agras bolsa gowy boljak...
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri