Polşada diňe 1 litr benzin bilen 659 kilometr ýol geçip bilýän täze awtoulag görnüşi öndürildi. “RIA Nowosti” agentliginiň habar bermegine görä, Warşawa uniwersitetiniň okuwçylary tarapyndan öndürilen we “Eco-car” ady berlen awtoulag beýleki awtoulaglara garanyňda iň az ýangyç bilen iň köp ýoly geçip bilýan awtoulag boldy. Polşa hökümetiniň agzasy häzirlikçe synag maksady bilen öndürilen bu awtoulagyň ýeterlik derejede diňe gözleg işleri doly tamamlanandan soňra köpçülikleýin öndürmäge başlanjakdygyny aýtdy. zaman gazetinden.

Köneler, Adgjmptw tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir