Salam talyplar. Köp wagt bäri temada açamokdym. Shu gün bolsa bir tema açayyn diydim. Turkmen saytlarymyz gün-günden köpelýär. Emma adam tapdyranok.Shu linkdäki sayda girdim hic hili adam yok. Shol sayt gowy yasalypdyr. Shol sayda agza boluñ belki pikirlerimizi paylasharysmy. Yöne men shol saytda bashga lakam bilen oturyaryn.

Köneler, Ezba tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir