täze tehnologiýalar hakynda söhbet :-) Londonly dizaýner Patrik Haýland “No­kia” şereketi üçin adamyň bedeniniň gyzgynlygyndan zarýad alýan jübi tele­fonynyň taslamasyny döretdi. Bu bara­da www.ecofriend.org saýty habar ber­ýär. Täze “Nokia E-Cu” jübi telefonynyň daşy misden ýasalýar. Onuň arkasy guran topragy ýatladýan nagyş bilen bezelip­dir. Telefonyň içinde termogenerator bar(gyzgynlygy elektrige öwürýän enjam), ol islendik gyzgynlygy eletkrige öwür­mäge ukyply bolup, adamyň bedenindä­ki ýaly, kän bir ýokary bolmadyk gyzgynlykdan hem peýdalanyp bilýär. Bilermenleriň aýtmagyna görä, täze telefon öndürilip başlansa, her ýyl 51 müň ton­na zibiliň emele gelmeginiň öňi alnar Begendirýän ýagdaý bolsa, indi “telefo­nymyň zarýady duýdansyz gutaraýsa näderkäm?!” diýen aladamyz bolmaz :-)

Köneler, magnit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir