@turkmen_architectural instegram sahypasyna çagyryarys

salam dostlar doganlar

@turkmen_architectural adly instegram accounty açyldy, arhitektor talyplarymyz ve gyzyklananlar goşupbilerler

sahypan hakynda : esasy arhitekturny modeller, animasyonlar, arhitektura hünari barada maglumatlar ve kabir peydaly programmalar ( outo cad, photoshop, adobe premiere, sketchup ve lumio...

Dowamy »

632 8
Bilim, 1 year ago


UMUMY PİKİR ALYNYAN AKTİVNY GRUPBALARY BARMYKA

Salam dostlar giç yagşy,kiçirak soragym bardy
önki ertir.com yaly aktivny umumy söhbetdeşik grupbalary barmyka ? LİNE, VKONTAKTE, FACEBOOK... yaly yerlerde. İD yada ADRES ni bilyan bar bolsa yazaysyn hayyş...

jogabynyza sabyrsyzlyk bilen garaşyan hazirlikçe sagbolun...

Dowamy »

610 0
Köneler, 1 year ago


Talyplar.com ADMİN aga yüzlenme...

salam admin aga, sizden hayyşymyz bar,
bugünki günde talyplarmyzyn armagy bilen birnaçe sizin döreden talyplar.com yaly umumy sohbetdeşik has hem möhüm bolanlygy, eger mümkünçiliginiz bar bolsa talyplar.com has aktivny yagdaya getiripbolmazmy ?
meslem; içindaki profil informasyalarny artdyrylsa, yada her kim öz hünarleri boyunça...

Dowamy »

585 2
Köneler, 1 year ago


Türkmenistanyn binagarliği ( arhitekturasy ) ve Binagarleri ( arhitektorlary ) barada

salam hormatly agzalar.

Orta goyjak bolan temam, Türkmen arhitektyrasy barada birnaçe informasyalary öwrenmek ve tanamakdan ybaratdyr !!!

Mahriban dostlar yada yaş talyp BİNAGARLER(arhitektorlar) eğer-de Türkmen arhitektyrasyn taryhy yada bugünki maglumatlarynda bilyan zatlarynyzy, inbolmanda tanalyan güyçli Arhi...

Dowamy »

510 0
Köneler, 1 year ago


Avusturyada bilim almak nesibede bolsa

salam dostlar, doganlar.
yokory bilimimi Turkiyada okadym hazir hem master okapyörn. önümüzdaki yılda okuwumy Avusturyada okamagy planlayan ( viyana üni, avustriya üni...)
sizden etjek hayyştym aramyzda şol tayda okayan Türkmen agzamyz barmyka yada tanyşymyz ?

Dowamy »

960 0
Köneler, 2 years ago


Türkmenhowa yollarynyn içerki gatnaw biletleri

salam hormatly agzalar ve dostlar. sizden etjek hayyştym bar eger bilyaniniz bar bolsa kyn görman yazmagynyzy hayyş edyarin. türkmen howa yollarynyn içerki gatnaw yollaryny bilet bahasynyn hazirki yagdayy, ve daşary yurtdan baran vagtynda edil şol güne alypbilme mümkünçüligimiz barmyka. almak yagdayy kynmyka...

Dowamy »

837 7
Köneler, 6 years ago


Bilyaningiz bar bolsa kömeginize mätäç

Salam hormatly dostlar, aytsam mana bir zadanya berildi " Hazar deniz barada käbir maglumatlar gerek meselem hazar denizde naçe döwleting payy bar , içinden çykyan tebigi baylyklar ( gaz...) ve bu denizin ulanyşlylygy ( haysy döwletler gatnow edya) shular yaly maglumatlary bilyan, tapyp biljek yada şu saytda bar diyip biljek bar bolsa gayrat edip y...

Dowamy »

756 4
Köneler, 7 years ago


Türkmening ojagy...

Salam dostlar, geling türkmening milli howlusunyng ( dowletli ojagynygn, ishiging) suratlarny paylashalyng, we oba yerlerning nahili ösendigine göz yetireling...

Dowamy »

1056 23
Köneler, 7 years ago


""TALYPLAR"" GELJEKKI DOWLETING ULY ISHGÄRLERI..

dostlar geljjekde nirde işlârn diyiw pikirlenyangiz ve nahili maksadyngyz bar ve okuwu yene nâche yyldan gutaryangyz. Geling bulary paylaşalyng.

Dowamy »

1201 25
Köneler, 7 years ago


Bilyaningiz bar bolsa kömeginize mätäç

Salam talyplar.com ung agzalary sizden etjek hayyshtym. Men yakyn wagtda kampiyuter( notbook) almakchy yone , köpkishi okayanyeringden al köpkishi bolsa turkmenistandan al oltayda arzan diyaler. Turkmenistandaky kampiyuterlering bahalarny bilmek uchin kabir saytlar bar eken (eyesinden.com yaly) eger bular yaly bashkada saytlar barmyka bilyaningiz b...

Dowamy »

1161 20
Köneler, 7 years ago


Sorag..

salam dostlar türkmenistana (altyn asryra) jang edip bolanak welin yapylana daldirda. lyuboy nomere aylasan neprawelny nabranny nomer diyip jogap gelya.

Dowamy »

1158 14
Köneler, 7 years ago


Tcs egzamini

Turkiyanin tcs egzameni shugun turkiya sagadynda 2:00 gechenler internede chykty herkim internetden dostlarnyn gechtigini ballarny bilipbilerler.

Dowamy »

780 5
Köneler, 8 years ago


Tcs egzamini

Turkiyanin tcs egzameni shugun turkiya sagadynda 2:00 gechenler internede chykty herkim internetden dostlarnyn gechtigini ballarny bilipbilerler.

Dowamy »

641 1
Köneler, 8 years ago


Gijan yaryndaky degishmejik

bir adam bareken her gun ishe mazarlygyn ichinden gechmeli bolupdur bolmasa ishe gija galyan eken ve her gechende gorkyan eken. Gormazlygy uchin obasynda kopi goren adamyn yanyna baryp bundan nadip halas bolupbilerin, nadip gorkmangechipbilern diyip sorapdyr olam shotaydan gechende aydym ayt diyipdir yone yenede gorkana gosha goruner diyenlerda ayd...

Dowamy »

2678 59
Köneler, 8 years ago