Salam gadyrly dostlar...gowmy yagdaylarnyz... Mende kiçiräk sorag yagny köp kişide gabat gelyan uly problema entek garramankan saç düşmegi.Kimde muna garşy onat maslahaty bar!!!???

Köneler, apollon tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir