Galp diplom, satlyk emeldarlar we zynjyr meselesi

“Kakam dekanyň öýüne
baranda gapyny aýagy bilen
açypdyr. Sebäbi iki elem
zatdan doly eken.” Studentiň
gürrüňinden.

Eli zynjyrlanan bolsa adamyň,
Hemem ýatýan bolsa zynjyr ýassanyp,
Göni baryp, zynjyryna ýapyşma,
Ol ony jany dek gorar gyssanyp.

Aýagy zynjyrly bolsa adamy...

Dowamy »

1127 11
Köneler, 8 years ago


Maslahat alyş-beriş kassasy

Salam gadyrly dostlar...gowmy yagdaylarnyz...


Mende kiçiräk sorag yagny köp kişide gabat gelyan uly problema entek garramankan saç düşmegi.Kimde muna garşy onat maslahaty bar!!!???

Dowamy »

1076 21
Köneler, 8 years ago


Komek gerek

salam dostlar...armanda...mana komek gerekdi...trenajora gatnayanynyz barmy aranyzda???

Dowamy »

1366 32
Köneler, 8 years ago