Dünýäde meşhur Argentinaly futbolçy Diego Armando Maradona birleşen arap emirliklerinde mesjit saldyrmakçy bolýar. B.A.E.-de el-wasl futbol komandasyna tälimçi bolup ýolbaşçylyk edýän Maradona, 21 ýaşynda awtoawariýada wepat bolan =bani yas= komandosynyň oýunçysy ziýab awanäniň hatyrasyna mesjid saldyrjakdygyny habar berdi. Hormatly ildeşler! Maradonanyň haýsy ynançda bolsa hem, onuň Yslam dinine hormat goýup mesjit saldyrmaklygy biz musulmanlary begendirýär.Dünýä meşhur Maýkl jekson hem çikagoda mesjit saldyrdy diýip eşidipdim. Dünýä meşhurlary Muhammed Ali , Maýk (Abdulaziz) Taýson hem musulmançylygy kabul edipdiler.

Köneler, Miskin tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir