Dostlar mashyn alsam diyyan name mashyn alarkam. Elyeterlirak. Jogap yazayyn.

Köneler, Ezba tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir