Taze lakam

salam gadyrdan talyplar comyn agzalary, mana siz bir maslahat berseniz diyip hayys etyan, men su belarus lakamymy tazelesem diyyan, sebabi belarus lakamly 3 sany bar, yazylan yazgylara jogap yazanda calysmazlar yaly, siz name maslahat beryaniz???

Dowamy »

689 6
Köneler, 8 years ago


Admin

name un admin menin temamy yagny yazan yazgymy ayyran? Eger su saytda admin bar bolsa jogap yaz,

Dowamy »

1647 87
Köneler, 8 years ago


Telefonlar

salam talyplar.comyn agzalaryn, mana bir maslahat berseniz, men taze telefon aljak bolyan, nahili telefon gowy shol barada maslahat berseniz, menin ozuma sony ericsson xperia x10 alsam diyyan, eger bilyan bolsanyz sol hakdada maslahat berseniz, hem-de tm_daky bahasyny bilyan bolsanyz yazaysanyz, men oran minnetdar bolardym.

Dowamy »

1408 15
Köneler, 8 years ago


Seslener

Hany yigit dur diyip, men yakamdan tutsalar,
Soyupsin ol gyzy diyip, oka tutyp atsalar,
Janym tenden cykanson, oda tutyp yaksalar,
Ya bolmasa jesedim, dar agacdan assalar,
Jansyz jeset sallanyp, soyyan diyip seslener.

Soygulime gol berip, soyyan sozum aydamda,
Gujak acyp golumy, yar boynuna salamda,...

Dowamy »

1630 20
Köneler, 8 years ago


Gyzykly mesele

Salam gadyrly talyplar.com_yñ agzalary. Meniñ size etjek haýy$ym, maña kakam $eýle bir mesele berdi, eger çözüp bilsen aýdan zadyñy alyp berjek diýdi, ýagny ol mesele 5+5-5*5:5=29 ine $uny maña gaýrat edip çözmane kömek edäýiñ.

Dowamy »

688 3
Köneler, 8 years ago


Telefonlar

Haysy telefon in bet telefon???

Dowamy »

874 5
Köneler, 10 years ago


Soyushmek ayypmy

ka bir gyzlara soz aytsan ol sana sogup gidyar, edil biz ona sogyanimiz yaly, yada soz aytsan sogdik bolyarmyka???

Dowamy »

1722 73
Köneler, 10 years ago


Talyplar.comynda agzalar

su talyplar.comunda kim yazysyan bolsa gelin hemmamiz tanysaly, ozinizin adynyz familiyanyz, nirede okayanyz, nacinji kurs, jynsynyz, mumkin biz tanysarys hemmam dost bolarys!!!!!!!!!!

Dowamy »

1071 18
Köneler, 10 years ago


Uly gep

su wagt tmda ullakan bir gep bar, dasary yurtda okan talyplaryn diplomy yoranok diyip, okuwy gutarandan son name etmeli maslahat berin!!!

Dowamy »

1191 36
Köneler, 10 years ago


Talyp

hormatly okyjylar!!! turkmenistanda talyp bolsan gowumy dasary yurtda talyp bolsan gowumy??? siz olar barada uludan dusundirseniz men gaty minnetdar bolardym!!!

Dowamy »

1133 36
Köneler, 10 years ago


Olum hakynda

gayrat edip suna jogap berin!!! soyginden yananson bu dunyade gurlesere adamyn galmasa name etmeli? ony bilyan dine olmeli, yone nadip ansatlyk bilen olmeli sony bilemok???

Dowamy »

1444 7
Köneler, 10 years ago


Men gyzlara dusunemok!!!

Talyplar men bir zada dusunemok!!! Name ucin gyzlaryn kopusi su wagtlar agent diyen zatda ozleri oglan gozlap olar bilen tanysjak bolyalar??? Bolmasa ol gyzlaryn soyusyanleram bar, yone sol soyusyanlerini dinlemeyarler. Name olara bir oglan azlyk edyarmika???

Dowamy »

1612 53
Köneler, 10 years ago