Doslar komek gerek

salam doslar we joralar doslar men sizden birzat sorajak belki aranyzda bilyaniz bardyr.Doslar men telefonym 5233 nokiam bar ýone ol opera mini program işledip bilemok.doslar nokia 5233 goturýàn opera mini nirden tapyp bolarka ..yada nadip işletmelika

Dowamy »

805 12
Köneler, 7 years ago


Repyr zemzem ölupdir

Doslar siz elbetde Zemzem diýilýan repyry tanaýansyń ol arada awarya bolup olupdir diyip eşitdim şol dowrumaý yada yaraman yatyrmyka bilyaniz ba bolsa su yere yazayyn

Dowamy »

805 13
Köneler, 7 years ago


Tm artisti Hoja

Salam doslar su gunler tm artisti Hoja Hojayew diyip tanalyan artisti telekanallarda gorkezenoklar name ucinka kop kisi hoja oldi diyan bar kop kisi bolsa hoja aklyndan azasypdyr diyaler belki dogry jogaby siz bilyansiniz aydayynda.

Dowamy »

1154 14
Köneler, 7 years ago


Doslar komek gerek

Salam doslar talyplar.comda nadip agza bolmalay bilyaniniz bar bolsa komak edayin

Dowamy »

515 3
Köneler, 7 years ago


Wap.spacs.ru (bu saytda hemme zat mugut)

Salam doslar sizi wap.spacs.ru saytyna cagyryan bu saytda hemme zat mugut yone telefon farmatda sayt rekistrasya edende nomer yazman yokarsynda hatyazyk sona girmeli.pragramalaram mugut karocy diyen zadyn bar.

Dowamy »

714 8
Köneler, 7 years ago


Mobimeetde parol nadip dowmelay komek edayinda

Salam doslar men size hays etyan haysynyz mobimeetde parol dowup bilyaniz bardyr men onki barolumy yitirdim welin bar bolsa komek edayinda.su yere yazayyn yada agent rahym9603@mail.ru.mobi id 10071116

Dowamy »

634 5
Köneler, 7 years ago


Mobimeetde nadip parol dowmelay

salam doslar siz mobimeetdi bilyansiniz sol mobimeetde onki parolumi yatdan cykardym welin nadip parol dowulyani owredayinda.su yere yada agent rahym9603@mail.ru.mobimeet id 10071116 yazayynda

Dowamy »

1125 14
Köneler, 7 years ago


Taze sayt

Salam doslar Taze sayta cagyryan www.salamtm.imob bu sayt goja sayt

Dowamy »

694 5
Köneler, 7 years ago


Doslar komek gerek

Salam doslar we joralar men size 2 sany soragym bar eger bilyaniz bar bolsa komek edayin 1-nji soragym sayt nadip acylyar 2-nji soragym www.tmrap.com yaly saytlara nadip aydymlary salyp bolyar.Hays doslar komek edayin jogabyny su yere yada su id 10071116(mobi) yazayyn.

Dowamy »

550 1
Köneler, 7 years ago


Sayt nadip acyp bolyar

Salam doslar Internetda nadip sayt acyp bolyaray gayrat edip owredayinda mana

Dowamy »

605 2
Köneler, 7 years ago


Mts acyldymy

Salam doslar hol ara birzat esitdim mts askabatda acylypdyr diyip dogrumyka yada yonekey giwatmyka

Dowamy »

1138 16
Köneler, 7 years ago


Minus nirden alyp bolar

Salawmalykym ilesler rep minuslar nirden alyp bolar.

Dowamy »

1168 66
Köneler, 7 years ago


S_beater kime meňzejek bolýarmy

salam doslar siz sin edip goruňki döwur s-beater replaryna birhili birine öýkinýär meň ucinä syke dala meňzejek bolýar özem replaryna öwunýär hamana minus şondan başka adam ýasap bilmeýan ýaly.

Dowamy »

754 8
Köneler, 7 years ago


Askabat kanal

Askabat kanal acyldy welin kodyny bilyan yokmay ya-da baskada taze kanal acylan bolsa.

Dowamy »

1101 24
Köneler, 8 years ago


Gulsat Gurdowa

Men bir yygrenyan bagsym bar ol Gulsat Gurdowa halamok sony aydywam bilenok welin aytjak bolyar gelsenogam sesi ozem yasarjak bolup elinden geleni edyar yone bolanok newir sazlary isini goryar ozem parahat bilen hacan gorsen bir gezek men Gulsat Gurdowyn Kerim Gurbanalyyew bilen gucaklasyp dusen suratyny gordum gulsat0% mena halamok bilem yone hala...

Dowamy »

1732 19
Köneler, 8 years ago


Degisme

gelin doslar guluselin men bir degisme aytjak sizem dowam edin. Ine bir gun yas oglan masyny gatdy surup gitdip baryaardy bir yasuly bolsa oz masyny bilen hayaljak baryardy yanky yas oglan yasulyn yanyndan goty surup gecip gidipdir sonra yasuly gitdip baryarka gorse yanky yas oglan awarya dusupdir yasuly oglanyn yanyna baryp .
-Inim name bol...

Dowamy »

1192 13
Köneler, 8 years ago


Taze kanal

taze turkmen kanal acylmalymy on ady sport bilen askabat bolmaly oyutyan ya acyldymy onki kanalarynda hem derek yok taze acyarlar

Dowamy »

862 11
Köneler, 8 years ago


Rep dinleyanler kopelyarmi

estrada bagsylaram koplelyar welin yone esasanam repyrlar kopelyar ini kop kisi rep dinleyar ini obaly aglanlarynam kopusi rep dinleyar

Dowamy »

1308 42
Köneler, 8 years ago


Nadip gyzlara yarap borka

men bir gyzy haladym yone nadip aytdjagymy bilemok men nadip sol soyanligimi aytmaly ya-da gyza yaranyp bilerin komek edayin gyzlar nahili hasyeti halayar nahili giyinsen semizmi hor haysysyny halayarka.talyplar komek berayin hayst edyan

Dowamy »

1656 25
Köneler, 8 years ago


Uly repyr

su tm repyrlan arasynda in ulysy haysyka men ucina dz-ed bolmaly oytyan sebibi ol 1985y da dowulan

Dowamy »

416 0
Köneler, 8 years ago


Bicare oglan

ine senin bir gyzy halayadyn yone ol boska birini yagny dostuny soyar yone ol gyzyn sene gowni bilenok sona soyanini aytmalimi yada aytmaly dami aytsan dostun senden kati gorer aytmasanam bolanok

Dowamy »

609 5
Köneler, 8 years ago


Haysy welwyatda bagsy kan

Haysy velatada aydymci repci ya-da artist kop men ucina Mary v bilen ahal.v oytyan hemem haysy repyry halayan

Dowamy »

603 4
Köneler, 8 years ago


Iska,Makes

Salam doslar Iska bilen makes intagem tersmika

Dowamy »

570 3
Köneler, 8 years ago


Gyzlar we oglanlar

Name ucin gyzlar uly oglany gowy goryaler oglanlar bolsa kicini gowy goryaler name ucinay gyzlar oozunden kicini gowy gormedik bolyarlar

Dowamy »

1737 38
Köneler, 8 years ago


Kerim Gurbanalyyew soki dowur tm owazda cykanokla

sonky dowurler turkmen owazynda Kerim Gurbanalyyewyn aydymlary goyberlenok name ucinka kop kisa ol olupdir diyaler kop kisi bolsa yaraman yatir diyaler haysiniz dowri info
bilyan bardyr bilyan bolsanyz jogabyny yazayyn.

Dowamy »

1407 20
Köneler, 8 years ago