Gunlerin birinde , yagty asmanyn buludyndan bir gyz gorundi onun uzyn gara sachlary hemde arkasynda iki uly ganatlary bardy. Yanky gyz yuvashlyk bilen uchup gelip uly jayyn depesinde oturyp pikire chumdi. Ol gyz durmusyny sonlanson Jennede dushupdi. Emma Jennede dusen ahli adamlar onki durmusundan hic zat yadyna dusmeyardi. Ol gyz hem sol barada pikire cumup otyrdy. Birdenem gara yerin ichinden yagny Dovzahyn gapylaryndan bir oglan chykdy. Hemde ol gyzy gorup son yanyna jayyn ustune dyrmyshdy. Ol oglanyn bolup barsyny goren gyz chalaja pynkyrdy. Oglan :- nama gulyan? Gyz- : oza yerin asagyndan ozem seyle yokaryk dyrmysdy,dunyani gormanemika? . Oglan(calaja yylgyryp) - yok,perisdani gormane mundim,hmmmm mana gyzykly siz "anyrda" adynyz barmy yada nomer boyuncha atlanyanyzmy? . Gyz-:al asmanda her kimede at berilyar. Oglan - onda sen adyn name? Gyz : - Menin adym in keramatlydyr Medine. Oglan- beh,a men bolsa "otuzynjy" , men ayyn otuzyna dunyaden otupdim. . . . Gyz-: gynanyan a name ucin sen ol yere dusdin? Oglan: -ay . . .neme yadyma dusenok yone uly guna ucin bolaymasa. Gyz-: a men bolsa dine yaraman yatanym ,erbet agry ,birdenem hemme zadyn gutaryp ganatlarym, yadyma dusya. Dasarda gaty yagys yagyady yone yagsyn yekeje damjasam gyza degenokdy, birdenem oglan:-vi sen aglayanmy? . Gyz - perisdeler aglap bilenoklar. Oglan-:a eger basaran bolsan aglardynmy. Gyz:-menin pikirimce ,hava. Oglan:- gerek dal ,yadyndan chykar ahli durmusy zatlary, adamy tananok,diymek soyenok, Soymesenem yitirenine gynananok. Gyz:- beydenin bilen kime govy bolyar? Oglan-: hemme kisha. Olar az salymlyk dymdylar. . . Oglan:-sen gaty ovadan,yone ovadan bolsun yalam gaty dasda ozunem ganatly :-). . Gyz:-mena sen yanynda otyrn, yone meni name etjek? Oglan-: belkem dileg ederin sana seredip. Gyz -: ozuna zeminin icinden gelyan ,ozunem mana soz aytjak bolyanmy ,gaty gulkunch. Oglan-: men kellamde beyle pikir yok .yone heyem perishdani soyman bolarmy? Gyz:-gurlemesene,zeminin asagyndakylar soyup bilenoklar , olara soygi berlenok. Oglan:- menin sozlerimi dinleme,menin sozlerime ynanma,yone belkem menin kalbym beylede arassa daldir,belki men seni chyndanam soyyandirin? Gyz yylgyrdada,yenede onki bolsy yaly sozune baslady,-: senin sesin mana gaty tanys biz on durmusdada biri birimizi tanayamykak? Oglan:- yok beyle daldir megerem sen akyllyja gyz bolansyn perisde bolsan a men bolsa gorsun yaly ,bizin herimiz basga jemgyyetde osendiris, yone indi seni gorup shona gynanyan,megerem aramyzda bir zat bolup bilerdi. . .gyz:-yok men bilyan biz onem tanys,yone hic yadyma dusenok. Oglan yerinden chalt turup : ay borda,yadyna dushsem chagyray diyip yzyna zemine giryar.gyzam ganatlaryny yayyp yzyna uchdy,kellesinde bolsa sol oglanyn gozleri bilen sesi yadyndan gitmedi emma nache synanshsada yadyna salyp bilmedi,megerem durmusdan otenden son onun yady pozulypdy. Indiki gun "otuzynjy" yenede sol uly jayyn depesine gelip asmana gamgyn gozlerini dikip ,birine yuzlenyan yaly gurlap baslady. -: mahribanym,egerde sen bilen bolsadyn,dovzaha dusenlerin hemmesi,oz eden gunasini bilyaler ve olaryn yadyndan eden etmishleri hichem gitmeyar. Sen bilen bolsadyn,shol gunalerin in kullisini i agyrny men etdim. Men oz janymy ozumin pida edenimi bilsedin. Egerde sen menin durmusymyn in eziz adamsy,yanja durmusa bile baslan gelnimin, sover yarymyn yaraman, hic lukmanyn komegi degman sonky deminde yere berlenini bilsedin. . . Sen shol gyzyn ozundigini hem bilerdin. Hava,men oz janymy pida etdim sebabi sensiz yasap bilmedim. Indi ayt men soyup bilyanmi yada yok. . . ?

Köneler, byagulechka tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir