Yokary okuw jaylarynyñ umumy yashayysh jaynda yashayan talyplaryn talyplyk kasamy: Eziz turkmenistan, ata watanym, Kartoshka gozlap, sogan iyip yatanym, ac garnyma zordan oye yetenim, gurban bolsun saña bu $irin janym! Halkyñ guran baky beyik binasy, obed unash, agsham sogan çorbasy, mydam uwlap yatar cörek torbasy, dúnyä dursun sen dur, talyp ýyllarym! Gardashdyr tireler, amandyr iller, gùnde yag dileyär bu talyp eller, napitoga zar boldy bu sùyji diller, kartoshka dashap guran bu talyp biller! Janym gurban sana erkana yurdum, sogan gözläp zalyñ ugrunda durdum, makaron ajayyp, kartoshka nurdyr, tomadyñam mydam ortada bardyr!:-)

Köneler, Auditor tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir