Maña kômek edeniñ 72 çagasy bolsun. Howene-howatañky ýaly bolsun. Bir kamaz ogly bolsun. Bir kamazam gyzy bolsun.

Köneler, garypjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir