HÄSIÝETI hakda Adam aýgytly pursatlarda has gowy tanalýar. Häsiýet uzak wagtyñ endiginden ba$ga zat däldir Synçy adam üçin ähtiýetsiz zähmet ýokdur,iñ maýdaja zatlardan-da adamyñ hüý-häsiýeti belli bolýar. Jemgyýet üçin messepsiz adamdan howply zat ýokdur. Ba$galaryñ ýetmezini bagy$la,öz kemçiligiñ welin,ýekejesinem bagy$laýmagyn. Oñat häsiýetlerem oñat ýazylan eserler ýaly,ilki däl-de,soñ begendirýär.

Köneler, Abadan tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir