salam doslar joralar! Her bir adam ady bir zat anlatyar belki sizem oz halayan atlarnyzyn name anladyanyny aydyp berersiniz

Köneler, aymelek tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir