ejesi turmede oturan ogluna hat yazyar: "oglum, sen gideninden son mende guych galmady, hojalykda-da mana komek edere adam yok: mellek agdarmaly kartoshka ekmeli... mena indi name etjegimem bilemok..." oguldan hat gelyar. jogap: "eje, mellegi agdarma!!! menin anyrda gomen zatlarym tapylsa senem turma basarlar, menin yylymy hem kopelderler" yene ejesi ogluna yazyar: "oglum, senin sonky hatyn gelen guni, oye milisiyadan geldiler! senin gizlan zatlany tapjak bolup butun mellegi agdaryp chykdylar... hich zat tapmadylar... gaharly gitdiler..." ogly ejesine: "eje, mena elimden gelen komegi etdim, sana dine kartoshkany ekaymek galdy")))

Köneler, betyigit tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir