Meniň 1-nji duşmanym şeýtan 2-nji duşmanymam adam şeýtan, ýagny ÝEWREÝLER sizem pikiriňizi gysganmaň. Haýyşt.

Köneler, darkman tarapyndan 9 years ago
  idealman 9 years ago
 • ayyyyyyy natdinizaayyyyyyyy mlyaaaaaaa!!!!!!!!!!
  Akpishik 9 years ago
 • Anakonda dost sana diyemogow bu zatlary.garapishik,hakerhakera diyyan.indem lakamyna sereda!
  lakamyny uytgedeniň bn
  bashga adama owrulenok.in abrayly agzalary lakamynyn bir
  harpyny uytgedip girenin
  bn tanalmaz oytme.
  nejepturkmen 9 years ago
 • dushman hakynda meñ pikrim.dogrusy menä shu meñ dushmanym diyer yaly adam bilemok özüme,nebis.gahar.gazap ve yene yeneler ynsanyñ öz elindäki zat.özüne erk edip bilse.emelsiziñ öz yaragy yagysy bolar diyleni yaly...
  Sheytanam näme,bu dövürde köpimiziñ dostumyza övrüldile.ynsanyñ durmushynda sheytan bolup.bu dünyä synag dünyäsi boldy.yogsam.yatyp dync alyp gidibermeli yer bolardy ve synagymyzam sovalsyz ekzamen yaly bolardy(myka diyyän)
  Özümi aklamak ucin:kimdir meni özüne dushman diyip bilyän bolmagy mümkin.bu meniñ "adamam däl"bolmazlygym ücin...
  (a men onam özüme dushman diyip hasaplamok.!)
  Auditor 9 years ago
 • Woo gyzyla gaplaymaly sozler! (eli altyn gapyrjakly hashlap gelyan smayl)
  nejepturkmen 9 years ago
 • sözlem demigip galaymasyn!
  (sözlen dashyndan gyzyl gyryp oturan smailik)
  Auditor 9 years ago
 • Yashasyn smayliklar
  merjenka 9 years ago
 • Gelin bir-birimizin gownune biderek degmalin 2gun yalancyda bu gun gorenin erte yok !shon ucinem Allajanyn beren wagtyny hayyrly ishlere yagshylyklara sarp edelin!cunki adam oz eden ishlerinden tanalyar!agzalar gelin agzybirje yashalyn !(leopold ):-)
  Auditor 9 years ago
 • Merjenka iki ellap goshulyan!
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri