Mugallymyng pikir edish stili!

salam!!!
sizin uchin bir anekdotjyk goybereyin, grubyrak no vam ponravitsya!


Matematika mugallym 3 klasda okayan oglanjyga sorag beryar:
diyeli agachda 3 sany kepderi otyr sholaryn birini atsan nachesi galar?
okuvchy: hijisem galmaz.
Mugallym: name uchin beyle jogap?
okuvchy: sebabi olaryn b...

Dowamy »

1413 35
Köneler, peaceful tarapyndan 13 years ago

Nadersing!!!


bir supradan tagam iyen dostlaryn,
yüz öwürip, kese baksa nädersin?!
syr ynanyp, syrdaş diyen dostlaryn
pynhan syryn ile dökse nädersin?!

aylanyp dur, çarhypelegin çarhy,
dostlan bir-birinden köp eken parhy,
bolmasa-da dostun bahasy-nyrhy,
seni “satyp” için yaksa nädersin?!
<...

Dowamy »

1591 29
Köneler, Yaramaztalyp tarapyndan 13 years ago

Surat Hekaya

durmuş guranlaryna 2 yyl bolupdy.amanam aynany , aynada amany çyn yürekden söyyardi.
aman edebiyat aşygy,kabir saytlara yazgy iberyar,kabir jurnallara,gazetlere goşgudyr hekaya yazyardy,emma öwrülip okayanam yokdy…
owadan fotosuratlar çekyardi,asyl işi şoldy,yöne edebiyata bolan söygüsi ony togtatyardy.fotosurat çekmegi goybolsun edip...

Dowamy »

1554 17
Köneler, Yaramaztalyp tarapyndan 13 years ago

Gurbannazar Ezizow

Salam hormatly agzalar. Men bu mowzugymda türkmen halky tarapyndan az wagtyñ dowamynda uly meşhurlyga, öçmejek söýgä mynasyp bolan şahyrymyz
Gurbannazar Ezizow barada gysgaça maglumatlary siziñ bilen paýlaşmakçy. Öñ bilýänem bolsañyz zyýan etmezmikä diýýän.

Gurbannazar Ezizow
(1940-1977)

Geçen asyryň ikin...

Dowamy »

2587 36
Köneler, Adgjmptw tarapyndan 13 years ago

Jana jan perijik!

Hormatly agzalar, Joralar dostlar gelin perijik bn tanyshaly! Hany kimin name soragy bar?

Dowamy »

1719 29
Köneler, Auditor tarapyndan 13 years ago

Turkmenistanda mts acylarmykaray

turkmenistanda mts acylarmakaray

Dowamy »

2516 108
Köneler, makez tarapyndan 13 years ago

Degişme

- toýda gelin getirmek üçin bezelen maşynynyň ýokarsyndaky iki sany halka nämäni aňladýar?
- başlangyç hasabyň o:o -dygyny aňladýar. :D :D

Dowamy »

1788 40
Köneler, Yaramaztalyp tarapyndan 13 years ago

7 sowal, 7 jogap.

Salam agzalar we dostlar. Gelin hemmämiz icgin tan$alyñ.
1. Adynyz:
2. Familýañyz:
3. Doglan ýylyñyz
4. Ýa$aýan ýeriniz:
5. Okaýan ýada i$leýän ýeriñiz:
6. Internet adreslerñiz(@mail.ru mobimet.teswirler):
7. Talyplar.com da gowy görýän ugryñyz:

7 sowal 7 jogap geple$inden($utka). Isl...

Dowamy »

3440 65
Köneler, Bahbit tarapyndan 13 years ago

7 sowal. 7 jogap.

Salam agzalar we dostlar. Gelin hemmämiz icgin tan$alyñ.
1. Adynyz:
2. Familýañyz:
3. Ýa$aýan ýeriniz:
4. Okaýan ýada i$leýän ýeriñiz:
5. Internet adreslerñiz(@mail.ru mobimet.teswirler):
6. Talyplar.com da gowy görýän ugryñyz:
7. Söýgä dostluga garaý$yñyz:
7 sowal 7 jogap geple$inden($utka)....

Dowamy »

1086 0
Köneler, Bahbit tarapyndan 13 years ago

OYLENMEDIK YIGITLERE!!!

ÖÝLENGIN!!!!!!!!!


Yigit halyň garrylyga

Salaýyn diýseň, öýlengin.

Kethudalyk endişesin

Kylaýyn diýseň, öýlengin.


Kethudalyk Гозель ýoldur,

Gaýgy garrydar, гамма öldir,

Ýigitlik Бир Гызыл Гулдура,

Solaýy...

Dowamy »

1712 29
Köneler, jeyn91 tarapyndan 13 years ago

Degishme

çagalar aňmaz ýalak, söýüşjek wagtlary "ýör atyşaly" diýip parol ulanýan ekenler.
birinji gezek aýaly atyşaly diýýä, daş edip gelýa.
aýaly ýene bir gezek diýýa, ýene daş edip gelýä.
üçünji gezek aýaly atyşaly diýýä, ysgyndan gaçan äri "ana tupeň, ana ok. özüň oklap atyber."

bir alkaş ölüpdirmişin. o dünýä baryp...

Dowamy »

1966 16
Köneler, ependi tarapyndan 13 years ago

Www.pikirler.at.ua

Salam agzalar!yagdaylaryngyz nahili?menga her kim bir zat diyer yone herkimi dinglap yoremak mena!:Pshong uchinem 1 kichijek prostoyja sait ashdyk we sizi shol yerigem barmagyngyzy hayysht etyas!hazirlikche registrasiyasy dinge adminler tarapyndan edip bolya eger kim registrasiya(agza)bolmak islese (muhammetnur@list.ru)
ADMINLER:BETYIGIT,EPE...

Dowamy »

2179 93
Köneler, betyigit tarapyndan 13 years ago

Kurtlar vadisi - filistin gorun&yuklaneger aranyzda gormedikler bar bolsa yada gormek isleyanler ucin
gormek ucin 1.null
2. null

yuklemek ucin: null

Dowamy »

1542 15
Köneler, msgsu tarapyndan 13 years ago

Astronomiya

Aý bize örän uly, ýyldyzlar bolsa kiçi bolup görünýär. Aslynda ýyldyzlar örän uludyr, ýöne olar biçak uzakda bolandygy üçin bize kiçi ýaly görünýär. Diňe biziň galaktikamyzda 200 milliard töweregi ýyldyz bar. Olaryň ýer şarymyza iň golaýda bolany bizden 4 ý agtylyk ýyl uzaklygyndadyr. Ýagny, Ýer bilen Aýyň arasyndaky uzaklykdan 100 million esse ha...

Dowamy »

1493 15
Köneler, p0e0r0i0j0i0k tarapyndan 13 years ago

Dost

iki borek,
yarty corek,
tapsam arak,
yanyna djdawd gerek,
gelsene dos nirday sen
bir guliselile!

Dowamy »

1665 70
Köneler, DF4b0018 tarapyndan 13 years ago

Turkiyede bolan gulkinc wakalar

1)turkce dersinde mugallym tm okuwcydan sorapdyr: turkmen palowy nadip tayarlanya. Jogap: once kazana biraz yag kuycaz sonra kizdircaz......
2) avtobusda bir tm shafyora : ben dushcem. Jogap: korkma dushmezsin
3) bir tm okuvcy mugallymyna : hocam bu haftasonu gelin, kedili manty yiyelim.
4) universitette mugallym tm okuvcydan...

Dowamy »

2131 45
Köneler, demokratiya tarapyndan 13 years ago

Jeyn91 agzamyz bn sohbetdeshlik

Salam hormatly agzalar! Menem saytyñ köneje agzalarynyn biri. Koplench teswirlerde aylanyan. Ine, shu gun menem talyplar saytynda bir tema gozgayyn diydim. Dogrusy saytymyzyn tazeje agzasy jeyn91 bn sohbetdeshlik guramakchy. Berjek soraglarmyza doly hemem dogry jogap berer umydy bn men bashlayan:
1.adyñ,familiyañ,otchestwañ.
2.doglan...

Dowamy »

1464 39
Köneler, History tarapyndan 13 years ago

Arzuw cemeni!!!

Hormatly talyp doganlar, saydmyzn myhmanlary, dostlar joralar. Yene sanalgyja gunden ejemjanyn doglan guni. (dogrysy menkem, ejemjan bn bir gunde). Hemmamz ejelermizi bashymzn taji dey ey goryas. Gadyr gymmaty dashda bolsana has hem bilinyan eken. Shu temany acmak bn mahriban enelermize bolan gutlag arzuwlarnzy jemlaysem didm. Oz perzendi yaly chag...

Dowamy »

2947 41
Köneler, Auditor tarapyndan 13 years ago

Men gyzyklanyan soraglamyn biri..

durmusda in suyji we ajy zat namaka hanymlar we jenaplar???

Dowamy »

1846 29
Köneler, Maco tarapyndan 13 years ago

Drumsda kop berilyan sorag

soygi name hanymlar we jenaplar!!!???

Dowamy »

1739 14
Köneler, Maco tarapyndan 13 years ago