Gor bak pyragy name diyya

hasy näbilsin?

öz gadyrny özi bilmez adamdan,
aňlamazlar amu-hasy näbilsin?
ne tama bar çakyr içen gedemden,
buzahor ýagşyny, ýasy näbilsin?

ỳamana ýagşy söz ýokmaz, taşlanar,
aňlar äriň aňlamasy güýçlener,
it ýalyn topraga dökseň, hoşlanar,
topragy, rabagy, tasy näbilsin?

Dowamy »

1255 4
Köneler, nebitchi tarapyndan 13 years ago

Eyjejik zat?!

Dunyade umuman adamzat durmushynda in eyjejik zat nameka?! Bu chagamyka?! Sizin pikirleriniz...

Dowamy »

1431 25
Köneler, myahirlim tarapyndan 13 years ago

Menin jemleyji sozum

gadyrdan talyplar,size hic oz pikirmi yetirip bilman gecdimay...bilemok mende-de guna bar bolmagy mumkindir,emma kabir agzalar dusunda men diyen zadymy...meselem,balochka.hawa,belki godek hilde yazandyryn,yone men ozumi saklap bilmedim.
Siz mana donuk,oz aslyny yigrenyan adam,turkmenleri yazgaryan adam hokmunde garayanyz.!!!Beyle diyman!!!Me...

Dowamy »

1234 10
Köneler, idealman tarapyndan 13 years ago

Oleninden son name bolyaka ?

essalamualeykum hormatly agzalar, men size taze goshuldym.

ormatly agzalar aranyzda, olumden sonky duyne barada bilyan zatlarynyz bar bolsa maglumat yazayynda sizden uly hayysh, sho mesele menin gaty unsumi cekdi.

Dowamy »

1809 25
Köneler, Albanes tarapyndan 13 years ago

Öljek wagtyň Ruhanynyň Peýdasy Näme?


Garry Fred ýaraman keselhana düşüpdir. Maşgalasy Frediň indi köp ýaşamajagyny bilip maşgala ruhanysyny hem çagyrypdyr. Ruhany Frediň ýanyna gelip duranynda Fred ýerinden gozganyp eli bilen ýazmaga kagyz bilen galam sorapdyr.
Ruhany Frediň isleýän zatlaryny derrew düşünüp oňa kagy bilen galam uzadypdyr. Fred bolsa kagyza çalt çalt b...

Dowamy »

1089 3
Köneler, dayaw tarapyndan 13 years ago

Jenneta salam

jennet salam yureginda adyn heyli gozel bolsun

Dowamy »

1386 7
Köneler, trabzonlu tarapyndan 13 years ago

Mana yalnysh dushunupsiniz

Adamlar,siz mana gaty ters dusunipsiniz.Name ucin siz menin aydanlarymdan ters netije cykaryanyz???Name men sizi kemsitjek boldummy?Siz su yerde-de gorkezyanizda menin aydan zatlarmy,name men turkmendigme utanyan diydimmi???Gowja edip okan,onson aydyn!!!Yene bir gezek diyyan,leylisa sana degisli ayratyn!!!Men hic hacan kemsinemok turkmendigme,menin...

Dowamy »

1494 18
Köneler, idealman tarapyndan 13 years ago

Komek edin mana!!!

salam agzalar. aydynsana soyyan oglanyny mejbur unutmaly bolsa,yone yuregin dine o diyip dursa, nira baksan onun kesbini gorsen, bar pikirin onda bolsa nadip unutmaly??? Men kan synanysdym yone basarmadym,men ejizleyan. Birlikdeligimize 2 yyl toweregi bolup barya.hic kime indi derdimi aydyp bilemok,joralam ondan gecmegimi isleyaler,men nadip ondan...

Dowamy »

2799 77
Köneler, best tarapyndan 13 years ago

Manga “bitti ruya”

Bir kez gelmişsin bu saçma dünyaya
Olanları unutmak çok zor inan bana
Sevdiğin insan bile artık yalan söylüyor
Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor

Bir köprüden geçiyorum
Mutlu gibiyim sanki
Geride bir kent bıraktım bir de sevgili
Rüya mı bu, gerçek mi inan anlamıyorum
Bu şehir beni i...

Dowamy »

1565 12
Köneler, Broker tarapyndan 13 years ago

Betje,öz diyenli söygüli gyz

Men bir betje,öz diyenli,köp enteyän gyzy söydüm!

Dowamy »

1884 51
Köneler, Jiginiz tarapyndan 13 years ago

Menin oz yuregimden cykan sozler

wahhh,turkmen turkmennnn!!!Sen yaly akmak,sen yaly pankelle,sen yaly gorkak,binamys halk barmyka??!!!Sizin kopuniz,edil 99%-yz namart!!!Aranyzda kabirleri mert bolup,eden zadyny boynuna alyar!!!
Men yone soraydymda,kim nache toledi diyip,sony aytsan hic zat bolanokdy welin,siz jogabyn gaty ajydygny bilip,gowy sorag dal diydiniz,tertipsiz diy...

Dowamy »

2280 51
Köneler, idealman tarapyndan 13 years ago

Halk döredijiligi, talyplar döredijiligi :-)

Aslynda bu meniñ öz oylap tapan zadym däl,yöne munuñ özi bashga bir gürrüñ. Geliñ erteki düzeliñ... Her kim özünden öñkiniñ yzyny dowam edip bir zatlar goshsun. (yurekgysgynjam bolmasyn,gulkuncrak bolsa gowy). Herkimiñ fantaziýasyny barlarys. Bashlaly: Bir bar eken,bir yok eken...

Dowamy »

1967 53
Köneler, Tupan tarapyndan 13 years ago

Ine sorag jogap berin

diyse allaha ne jogap berjek

Bu dunya geldin ne amal kyldyn
Diyse ALLAHYNA ne jogap berjek
Indi huzuryma ne yuzne geldin
Diyse ALLAHYNA ne jogap berjek!

Iki yol gorkezdim, hem akyl berdim
Yoluna sechmage erkine goydum
Rehmetimi zyndyn, zuluma galdyn
Diyse ALLAHYNA ne jogap berj...

Dowamy »

1130 3
Köneler, ynsan tarapyndan 13 years ago

Azajyk soygi hakda

Yorap baryas sary yaprak yodadan Sen anyrdan gelyan men bolsa barden Kaklyshsa nazarar bagytda uscak senin gozun yerde meninki bagda Mumkinmi yat bolan yarara dusak.Nabileyin indi nice yyldan son Nace sary-yasyl yaprak yoldan son Gecip baryas kop gecilen yodadanAwan yapraklary gacyryar semal Dunye hazir bizdey cakip dur arman Ah arman bir pursat e...

Dowamy »

2570 67
Köneler, gullijan tarapyndan 13 years ago

Bet taze yyl gutlaglarynyzdan

Salam millet men sizden yetip gelyan taze yyla betinden arzuwlannyz bar bolsa jogap yazmagynyzyhayyst edyan

Dowamy »

1347 17
Köneler, gullijan tarapyndan 13 years ago

Sen kim

1. Robbin kim? ALLA
2. Seni kim yaratdy? ALLA
3. Kimin guly sen? ALLAN guly men
4. Nireden gelip nira baryarsyn? Alladan gelip ALLAHA baryarin
5. Sen name uchin yaradyldyn? ALLAHA gulluk etmek uchin
6. Sen musulmanmy? Alhamdulillah musulman
7. Shayatyn barmy? Hawa, La ilaha illallah, Muhammedin resulullah

Dowamy »

1325 11
Köneler, ynsan tarapyndan 13 years ago

Wahabilar

1. Wahhabiligin düybüni tutujy Muhammed bin Abdulwahhab (XVIII asyrda yaşap geçen) bolup, bu taze ‘dini akym’ Arabystanda dörapdir. ‘Wahhabilik’ ady hem bu ‘taze akymyn’ düybüni tutan adamyn adyndan gelip çykyar.


2. Wahhabiligin döremegi we şu günki Saud Arabystanynyn we gonşularynyn territoriyasynda yayramagy üçin Beyik Brit...

Dowamy »

1407 15
Köneler, ynsan tarapyndan 13 years ago

Pyragyny dinlalin birje salym

ỳekäniň

agalar, dünýäniň paýany bolmaz,
iş başa düşende dogany gelmez,
märekede ohiç göwni galmaz,
arman bilen geçer saly ýekäniň.

bir ýeke ýigitniň bilinmez işi,
elinde mal bolmaz, göwnünde hoşy,
ỳassyk çekip ýatsa, agyrsa başy,
gözünde ganly ýaş doly ýekäniň.

ỳ...

Dowamy »

1184 4
Köneler, nebitchi tarapyndan 13 years ago

Musulmancylykda salamyn edebi

esselamu aleykum !!! salamyn aslydyr.bu sozin arap dilinde bolmagyna garamazdan alla taala ilki adam aleyhisselamy yaradanda " esselamu aleykum" diyip salam bermegini buyyrdy.has kamilleshdirmek uchin bolsa " esselamu alleykum we rahmetullo" has kamili "esselamu aleykum we rahmetullohi we berakatuhu" diymekdir.onyn manysy : size salamatlyk bolsyn,...

Dowamy »

1392 13
Köneler, ynsan tarapyndan 13 years ago

Dostluk

yash akmaz yone dowulen gowun,
guych barmaz yarashmana otur owun
agyr gunler geldi dost gormedi gozun
chagalyk dostlary biz, urshan kim? ozun!!!
gaty gorman, ichimin yangyjyndan yazdym sizin halamadyk temanyzy!!!!

Dowamy »

1367 7
Köneler, Piljagaz tarapyndan 13 years ago