Salam gadyrdan talypdaş dostlar!okuwyňyz,işiňiz we umuman durmuşyňyzda size bagt arzuw edip ýazgyma başlamakçy! Meniň dostum özüne saýt açasy gelýär we "talyplar.com"-dan käbir zatlary sorap bermegimi haýyşt etdi.ine onuň soraglary: 1)".com",".net",".ru" ýaly domenlarda mugt saýt açyp bolarmy?(eger mugt däl bolsa,iň arzan bahasy näçekä?) 2)mugt saýt düzýän hostinglaryň arasynda iň gowusy haýsy? "Düzüljek saýt statýalardan we forumlardan durar" diýdi

Köneler, idealman92 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir