Meniñ go$gularyma baha beriñ!

Ir säher oýandym. Ýerbe-ýer bar zat, Göyä meñ gözlerim shatlykdan doly. Asmana garadym-sheyle päkize, $onda-da göwnüme bir zat kem ýaly. Gezelenje chykdym gözel obama, synladym durmu$y yodany, ýoly. Durmush gyzgalañda,yol shuweleñde, shonda-da göwnume bir zat kem yaly! Öylendim,jay gurdum,ulag ed...

Dowamy »

1296 26
Köneler, 9 years ago


2012-li gürrüñ hakykatmy ýa...

Il ichinde, diñe bir ichinde-de däl, rus kanallarynda-da 2012-nji ýylda ýere uly dash gachýarmyshyn diyen gürrüñler köpelip ugrady. Hamana ahyrzamana gelýärmi$in. Gynandyrýan ýeri bu geplere ynanýan gaty kän. Birhili özümem ynanyp barýan. Belki,talyplar,siz degerliräk maglumat bilýänsiñiz? Bu 2012-li gürrüñ hakykatmy ýa bo$ gybatmy?

Dowamy »

1230 25
Köneler, 9 years ago


Sizden maslahat soraýan?

Salam,dostlar! Men shu wagt Minskide okayan. Men Turkmenistandan gaytmakam oz soyushyan gyzymyng gownune degdim. Geping gysgasy,kellaming gyzgynyna ony opjek bolupdyryn. (yogsa soyshup ugranymyza 1 ýylam bolanok) manga dogry dushuning! Men song samsyklyk edenime dushundimem. Soygulime kan yalbardym. Kan otunch soradym. Ozumi bagyshladyp bilmanem ok...

Dowamy »

1378 36
Köneler, 9 years ago