salam dostlar. armaňda? =) menem bir hoş habarjykly geldm. Bosslar bilen maslahatlaşdyk. turnirmziň baýraklary belli boldy we oňa laýyklykda 1nji ýere, tuner, 2nji ýere DVD, 3nji ýere hem köp gblyk fleshka gowşuryljakdyr!!! galan, döräp biläýjek potensial meseleleri nobatdaky maslahatlarda ara alyp maslahatlaşars. gyz oglan parhy ýok, gowşurlar. agzalara üstünlik! hoşuň. düşünmedik ýeriňzede jogaplaly başardgmzdan. saglygňz

Köneler, Bravo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir