Soygi oylanmasy

Men seni hich hachan yigrenmandim,men dine seni soyupdim,yone sen meni dine seni soyyanim uchin gowy gordun,yone soymedin, men seni onler nahili soyyadim,sen uchin ahli erbet hasiyetlemi tashlapdym, gynansagam yone sen iki sany gylygyny tashlap bilmedin, buda sylamazchylyga getiryar.Men her demimde sen diyip yashayadym, hachanda ellen elleme degend...

Dowamy »

2172 36
Köneler, 7 years ago


Uhlay puhlay

hormatly GYZLAR-OGLANLAR! Ayralyk aydymyny dinlap aglayanlar, chyrachylar, soygulsi bn gurleship yatmayanlar, keypsiz bolup yatmayanlar, hemmanize sonsuz sylag mena yatjaklay :-):-):-):-)

Dowamy »

506 0
Köneler, 7 years ago


Degishme

Metjitde baý bilen garyp bile namaz okap, doga etmäge başlapdyrlar. Baýbankrota düşüp barýan zowody üçin doga edip başlapdyr. Garybam"huday jan, maňa bir jübit aýagap nesip et, bir aýakgabymam ýok"diýipbaşlapdy doga etmäge. Bay oňa seredip, gaharlanypdyr. Jübisinden pul çykaryp: "Bar şuňa özüňe aýakgap al, hudaýy güymeme" diýipdir...

...

Dowamy »

1120 10
Köneler, 7 years ago


Talyp nakyllary

Talyp nakyllary :D Yatana dekanam degmezmish! El hunari il gezer, Talyp halky yol gezer! Ir tur nyzama dur, 6 somsany artyk ur! Ozge taze don geyse, Gutly bolsun diyerler, Talyp taze don geyse, Yazdyrdynmy diyerler! Talyba mun carede azdyr! Cagaly oy bazar, Talyply oy tozar. Gazana yanashsan garasy yokar, Talyba yanashsan caresi. Alym bolmak ansat...

Dowamy »

1598 49
Köneler, 7 years ago


Omar hayyam agza bilen sohbetdeshlik

Salam agzalara,we taze agzalar.gowmy yagdaylarynyz.sagamanja turdynyzmy...agzalar menem shu gun bir uytgeshiklik tapasym geldi,uytgeshiklik tapmanada omarhayyam agzamyz komek etdi,yagny shu agzany saytda gorenimden sohbetdeshlik achayyn diydim,
salam omarhayyam eger kyn bolmasa soraglarymyzy jogaplaysan,
adyn name?
nacenji yyl?...

Dowamy »

615 6
Köneler, 7 years ago


Gùlelin yada yylgaralyn

Iki sany ýalta ishgär arzuw edýär. Birinjisi: - Hepde-de 5 gün dynç alyp, 2 gün ishlenilýän bolaýmala..! Ikinjisi: - Ol iki günem baýramçylyklara düshäýmelä..!
_________
Birgun bir adam Russiya baryan
eken. Dostam yalbaryp: -Gitme
dost -Name ucin? -Sen gidersin
bir gyz bilen bolarsyn we aids
yokushar, sende...

Dowamy »

925 14
Köneler, 7 years ago


Akgultm

Akgul mail.ru drujba ugratjakmy yada yok

Dowamy »

3478 254
Köneler, 7 years ago


Bagty cuwen

Yhmm,yhmm.Salowmaleykim agzalar.gapydan jyklayan myhmanlar...hehe oyun etyan....talyplar.com'yn agzalary men bir zada hayran galyanay...bagty cuwen diyaler...shu soze siz naili dushunyaniz...bizin bagtymyz name ucin chuwenokka?pikirinizi paylashaysanyz.

Dowamy »

1002 29
Köneler, 7 years ago


Sen menin shujagazja zadym

Ezizim,mähribanym,gùlim,balym,janym,gushum,gijäm,gùndúzim,yagty jahanym,ayym,gunim,yyldyzym,yekatagim,yalnyzym,indi gaytalanmajak soygili yarym,omur yoldashym,mydam syrdashym,goz guwanjym,damarda ganym,gozimin goreji,agy-garasy,omrumin manysy,yashayysh diregim,konlumin soltany,shatlygym,gaygym,asmanymyn nury,bulutlarymyn akja gary,säher shemalymy e...

Dowamy »

749 2
Köneler, 7 years ago


Adyny siz goyayyn

Meni yitirersin bujagaz yitgi ne sana ne mana yetirmez zyyan,yene onkusi dek gun shohle sachar,yene onkusi dek ay nurun doker,yene onkusi dek 4pasyl geler,yene onkusi dek gar-yagysh yagar,yene onkusi dek achylar guller,yone bir gun ene toprak seslener:"akylyna oran ulydy welin,oglanyn gowysyn,soygunin beygin,yitirdin yitirdin yitirdin keygim"

Dowamy »

738 7
Köneler, 8 years ago


Komek edin hayysh

Salam agzalar.gowmy yagdaylarynyz.bir hayysh bar sizden,men kompdan inede girdim yarym sagat oturdym dine agentda,5manadym gitdi,son onki yazylan temalary okadym,awtoobnewleniyany otklucit , obnewleniya ne rekomenduyetsiya etdim,indi gowylanarmyka?.hemem yene bir soragym bar,telefonyn zashitni kody yadymdan cykdy,nadip bilip bolarka !

Dowamy »

741 5
Köneler, 8 years ago


Howa maglumaty

Turkmenistanyn Hormatly rayatlary bu gun Turkmenistan Watanymyzda boljak howa maglumaty b.n tanysdyryars.
BALKAN wel Guycli yelin bolmagy mumkin yagsyn yagmagy ahmal. Yagmasa biz gunakar dal.
MARY wel bolmajak zadyn özi yok. Ka yerlerinde buz we duz sepelemigi ahmal.
LEBAP wel ka yerlerinde gaty gar yagmagy ahmal. Slucayny yag...

Dowamy »

2107 9
Köneler, 8 years ago


Söygi goshgysy

Eger ayna baksan gozlerim bilen,oz keshbini synlar donar durarsyn,soygi joshup yshkyn gudraty bilen dilin gurla bilman dymar durarsyn.Duyarsyn soygini derdin sho bada,gayyp baryan deyin borsyn howada,hatda gownin yetman peyker perada,yshkyn atashynda yanar durarsyn.Gownun menzar goya gyshyn garyna,gosha orim sachyn genjin maryna,hayran bolup oz jem...

Dowamy »

1011 4
Köneler, 8 years ago


Ayralyk goshgysy

Eger bir gun shanlamasa gulagyn,bu dunyeden otenimi bilginin,guramanka mazarymyn topragy,sonky gezek hoshlasmaga gelginin.
Gelip yuwashjadan epsen dyzyny,bir pursat yatlasan soyen yigdini,diyersin kim yazar,kim okap berer sonlanmadyk soygumizin yzyny.
Garshynda duraryn bakyp gozune,ayralyk perdani atyp yuzume,shemal bolup sen sachlary...

Dowamy »

1397 1
Köneler, 8 years ago


Goshgy prikol

Bir bar eken,iki yok,21asyrda bir bet oglan bar eken,begenjin yyldyzy gyshda eredipdir buzy soyupdir ol bir chimo gyzy,bir gun dushushyk wagty tutupdyr ony gayynagasy,gelipdir Begenjin gachasy,gaynagasynyn bolsa gelipdir sychasy,Begench gyzy soyupdi,gyz bolsa tualeda gachyp olupdi,ine gyzyn yedisi,gyzdan gelyardy b...un ysy,begenjin burnuna gelyard...

Dowamy »

1462 18
Köneler, 8 years ago


Wagt diyenin gecher gider

Bir yylyn gadryn bilmek ucin synpdan galan okuwchydan soran.1ayyn gadryn bilmek ucin 8 aylyk chaga doguran dneden soran,1hepdan gadryn bilmek ucin hepdelik gazet cykaryandan sorn,1sagadyn gadryn bilmek ucin dushushyga garashyandan soran,1minudyn gadryn bilmek ucin otla yetishmedik yolagchydan soran,bir sekundyn gadryn bilmek ucin awtomobil helakchi...

Dowamy »

903 12
Köneler, 8 years ago


Montaj

salam talypcom.cylar gowmysynyz.agzalar mana kompda wideolary,suratlary,we aydymlary montaj etmek yagny,klipleri uytgetmek,surat m ontaj etmek,aydymlary kesmek ustine goymak,exo etmek uchin naili programma gerek bolarka,atlaryny bilyan bolsanyz yazayynda.

Dowamy »

961 13
Köneler, 8 years ago


S beater

Hazirki s beater onki S.T (suleyman,toyly) shu ikisi indi bile aydym aydanoklar!name ucinka?bilyaniniz bardyr!

Dowamy »

1073 8
Köneler, 8 years ago


Algebra

Algebradan gowy bilyaniniz bamy?bilyaniniz bar bolsa komek gerek

Dowamy »

559 1
Köneler, 8 years ago


Gyzlara telpek goyaymaly

Salam talyplar,agzalar!bu dowrun gyzlaryna ynanar yaly dalay,yuzune seredip allap sokup dur.men bir gyz bn soygi hakda gurrundesh boldum we o gyza soysheli diydim, o gyz oglanlary wapshe pese dushurdi:,,oglanlar yalanchy,gyzlary aldap tashlap gitya,,diydi,menem ona senem ong soyushensin diydim gecmishi dorjeleme diydim,olam goni yuzume seredip shu...

Dowamy »

1931 49
Köneler, 8 years ago


Nakyl

Diyen aydan kan bolar komek eden az bolar.

bulutdan chykan gun yakar,yashmakdan cykan dil

Dowamy »

753 1
Köneler, 8 years ago


Mail.ru

Salam talyplar,com-yn agzalary gowmy yagdaylarynyz,kim bilyaka,nadip mail.ru-da pocta dowup bolya,aslynda turkmenistanda hacker programmaly adam bamy,parol dowulyamish diyip eshityan,ol dine yone mysh mysh oytyan,ya hakykatdanam parol dowup bolyamy

Dowamy »

2757 32
Köneler, 8 years ago


Nadip yazyshmaly

Salam talyplar gowmy yagdaylarynyz?armanda okuwlar bilen?sagamanja okuw yylynam ahyrlatdynyz,egzaminlarda ustinlik arzuw etyan,men talyplara kawagt giryan sebabi men kan dushunemok!talyplar mana aydayynda siz bilen nadip yazyshmaly,mysal ucin ikicak yazyshyp bolyamy,?

Dowamy »

771 8
Köneler, 8 years ago


Komek gerek

Essalowmaleykim talyplar,talyplar.comyn agzalary okuwlar ishler guychler diyshler gashlar yagdaylar gowmydyr,mena aranyzda taze agza,kop zada dushunemok,yuwashlyk bn hemme zat bolar,saglyk amanlyk sorashandan son esasy tema gecheyin,men opere miniden giryan.opera minida saylan texstini nadip agenda yada bashga chatlara nadip gechirip bolarka?bilyan...

Dowamy »

841 8
Köneler, 8 years ago