Eger bir gun shanlamasa gulagyn,bu dunyeden otenimi bilginin,guramanka mazarymyn topragy,sonky gezek hoshlasmaga gelginin. Gelip yuwashjadan epsen dyzyny,bir pursat yatlasan soyen yigdini,diyersin kim yazar,kim okap berer sonlanmadyk soygumizin yzyny. Garshynda duraryn bakyp gozune,ayralyk perdani atyp yuzume,shemal bolup sen sachlaryny syparyn,eshitsemde jogap bolmaz sozune

Köneler, Agent007 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir