Salam talyplar gowmy yagdaylarynyz?armanda okuwlar bilen?sagamanja okuw yylynam ahyrlatdynyz,egzaminlarda ustinlik arzuw etyan,men talyplara kawagt giryan sebabi men kan dushunemok!talyplar mana aydayynda siz bilen nadip yazyshmaly,mysal ucin ikicak yazyshyp bolyamy,?

Köneler, Agent007 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir