Diyen aydan kan bolar komek eden az bolar. bulutdan chykan gun yakar,yashmakdan cykan dil

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir