Metjitde baý bilen garyp bile namaz okap, doga etmäge başlapdyrlar. Baýbankrota düşüp barýan zowody üçin doga edip başlapdyr. Garybam"huday jan, maňa bir jübit aýagap nesip et, bir aýakgabymam ýok"diýipbaşlapdy doga etmäge. Bay oňa seredip, gaharlanypdyr. Jübisinden pul çykaryp: "Bar şuňa özüňe aýakgap al, hudaýy güymeme" diýipdir... Kakasy wowockadan soraya: - oglum, name ucin klassda matematika mug. bilen fizika mug.yn kinoteatrda ogshashanlaryhemmelere aytdyn ? -mugallymyn özi ayt diydi - yagny, name ucin ayt diydi? - wowocka sen mydama yyzky partada oturyp yeke özun gùlyan, nama gulyanini ayt, goy hemmamiz bile guleli diydi. iki sany narkaman gowy cekip otyrlar, -birisi diya agsham dushumde owadan ak aty capyp hezil etdim diyar, eylekisi bolsa menem agsham gowy dush gordum, bir jayyn ici gerreden dolyicinde yuzup hezil etdim,- eylekisi diyar sholar yaly zat bolsa meni cagyrmarsyn,-olam diyar ynanay dos oynuze bardym halki ak at capyp gidishi diydiler bir magazinin eyesi prodavecyna diyipdir "-Gelen klienti bo6 göyberme ol bolmasa bu bar diy" diyip tab6yrypdyr. Günüñ birinde biri "-tualetnaya bumaga barmy?" dp sorapdyr, satyjy: "-ola gutardy najdacnaya bumaga bar!" diyyämi6... "GÜLÜNYÄN YERI, GÜLÜBERIÑ INDI" :-D:-D tekegyzytatyana talyplar.com'da bamyka shu aydayda

Köneler, Agent007 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir