Real Madrid futbol jankieleri üçin ýenede bir gynançly waka "altyn pökginiñ"2007 ýyldaky eýesi Kaka indiki ýyl klubyny täzelemegi mümkin sebäbi ol 2009 ýyldaky keselinden açylmasy kyn boldy, oýunynyñ hili peseldi . Korol klubynyñ treneri Jose Maurinýo Kaka gowy oýunçy ýöne ol el grundo-da saklanyp özüni görkezip bilmedi, men Kakadan köp zada gara$ýadym diýýär. Kakanyñ "satuwa çykaryljak"gürrüñi ýaýrandan soñ oña öñki kluby Milan,APL-den MU,fransuz kluby PSG öz islegini bildirdiler.

Köneler, Footballist tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir