Öňem ýatlap geçişim ýaly Türkiýanyň atv telekanalyndaky Destan kinofilminiň mahabatlandyrylmagy tomaşaçylarda uly gyzyklanma döretdi.
Köpbölümli kinofilm 23-nji Noýabr güni agşamlyk görkezilmegine garaşylýar...

Bilim, Jeksparro tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir