Bir gyz diydi jorasyna yylgyryp Diydi gelinlikde name hezil bar gelin diydi jorasyna yylgyryp gelin bolsan gijesine hezil bar ozi yigit bolsa gije dek yatmaz orusi oy bolsa ol uzak gitmez irden turjak bolan ayak yer tutmaz.. endamyn titirar shonda hezil bor emjeginden tutor chala sypalap naz edersin yatjak borsyn oykelap. bir dal iki dal uch depelap... dordinji bolanda shonda hezil bor.. Jorajan men shuny yurekden aytyan... her giyje uchde dortde yatyan... kate gaharlanyp bilinden tutyan... elini doldursa shonda hezil bor!

Köneler, Piljagaz tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir