Şu ýakynlarda android 3.0 gingerbread OTA goýberilmeli. Androidçylar betinden täzeliklere garaşýarlar. Hakykatdanam şeýle boljakmyş. Maglumatlar 100% anyk bolmazlyk bilen şeýlerak: Maslahat berlen hardware häsiýetler 1 Gz CPU we 512MB RAM. - Has çalt, tekiz has owadan UI - Gtalk arkaly videoly jaňlaşmak - Google voice wi-fi calling - Iconlar täzeden design edildi - Notification bar uytgedildi - Ekrany slide edeninde soňa gelinende "bounce" edýär - Google music diýip bir gybat bar - Köp ýerde renk üýtgeşmeleri bar gaty kän täzelik boljakymş, esasanam görnüşe üns berlipdir. Google Nexus One-da işleýär. Maňa updatelary bilen her 6 aýdan täze telefon almak duýgusyny başdan geçirdýäni üçin Google android toparyna minnetdarlygymy bildirýän.

Köneler, shahyr tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir