Turkmenlerinem barysy reper bolayypdyrow oglanlara hic, indi gyzlaram okamaga bashlapdyr, iska diyyp biri dorapdir yanynda-da bir hili jandara bar eken, name aydarsynyz

Köneler, agajan89 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir