salam hemmelere! 6u saytyn adminleri sizden hay6t bar ! Saytyn tertip duzguni bardyra?! 6olary yazaysanyz! Sayt turkmen sayty yone 6ondada agzalar rusca gurle6yaler elbetde hemmelerem bilyandir 6o dilleri yone oz ene dilimiz barka nama gerek?! Ya bolmasa bolgusyz tema baryny acyalar nama gerek?! Aytjak zatlaryn baryny 1 temada aydyp bolyar ahyryn du6unmeseniz soran... Ay garaz kop zat aydara... Yslam! Shahyr! Farabi! Hay6t etyan tertip-duzgunlere seredayinda! Hey bu sogunup gurleyanleri gaydyp sayta gelmez yaly care gorup bolmayarmyka?!

Köneler, Cwetocek tarapyndan 9 years ago
  Goool 9 years ago
 • salam yslam aga!
  hich hachanam duzelmeyar...

  yslam aga, onda bolar-bolar diymedä, bolanok diyde gutarda! Bolanokmy bolanok bolsun. Goy, bizem bolar-bolar diyip öz-özumizi aldamaly!
  hachanda adminler duzetmek
  islenen wagty
  duzeler....!!!!!!!!!!!!!!!
  yslam | 2010-10-10 11:31:22

  yslam aga, bu meselede agzalañ haky yokmy, olañ islegleri gözöñüne tutulmayarmy? Admin islanini etmelimi? Deñligä yok eken admin aga!
  Bravo 9 years ago
 • Doss beytme.
  yslam 9 years ago
 • yslam aga, bu meselede agzalañ haky yokmy, olañ islegleri gözöñüne tutulmayarmy? Admin islanini etmelimi? Deñligä yok eken admin aga!φ
  Goool | 2010-10-10 11:42:32

  yokarda diyen sozlerin uchin onki yazylanlary okadym ol yerlerde men sheyle diyipdirin :....Elimden gelenini ederin.....we sh.m.
  edil bir zady uytgederin diyip hich yerde-de soz bermandirin... bir az sabyrly bol! agzlaryn hem aytmana diymane haky bar........ hapa sozler, bloklar ayrylyp dur bashga name isleyan?

Teswir ýazmak üçin Içeri gir