alemlerin rebbi Allaha 6ukurler bolsun!pygambermiz hezreth muhammet aleyhsalama ona uyyanlara we onun sahabalaryna salawat we salam bolsun! Ey allahym! Gar6ysynda durup bilmejek kyncylyklarymyzdan dunya we ahyryet i6lermizde darlykdan lapyny kec etjek manlay yazygmyzdan du6manlary begendirjek azaplardan gora ey allahym! Gunalerimizi bagy6la!bize rehim et! Bizi bagy6la!bizden razy bol! Ybadatlarymyzy kabul et! Jenetde goy jahennem ata6yndan gutar!dunya ahyryete degi6li ahli i6leri durs et!anmak sana 6ukur etmek we sana ynananmaga komek et! Ey allahym! Ahli i6lerde ahyrmyzy gowy et!bizi dunyanin gaygysyndan we ahyryetin azabyndan gora! Ey allahym! Rehmetine sebap boljak bagy6lamagyna getirjek zatlary ahli gunalerden da6da galmagy yag6ylyklaryn hemmesine eye bolmagy sonunda bolsa jennete girmegi dowzahdan jahennemden gutulmagy senden dileyaris! Ey allahym! Hic bir gunamizi goyman hemmesini bagy6la! Hic bir gaygymyzy goyma bizi 6atlandyr! Bizi ahli borclarmyzy odap bijek guyc-kuwwat ber! Dunya we ahyryete degi6li senin razy bolan her zeruryetimizi kanagatlandyr! Ey allahym! Bize dunyade yag6ylyk we gowuluk ahyryetde-de yag6ylyk we gowuluk ber! Rehmetin bilen bagy6la! Jahennemin azabyndan gora!bizin ahlimizi ozun gora beyik allam!

Köneler, Cwetocek tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir