Agzalar, dostlar, uyalar! Men siziñ birden biriñiziñ göwniñize degdimmi? Yada kemsidiji sözler aytdymmy? Eger shey le bolsa aydyñ men bir birden ötinc sorap cykjak! Yöne yada salayñ yalñysh düzetmek ustiñden gülmek dal! Bashgalara yalñysh maglumat gitmezlik ücindir! Öz adymam beylekileñ adynam yalñysh yazylsa iñ halamayan zadym. Eger birdem adamcylykdyr yalñysh yazylaysada ashagyndan düzedip yazayyñ. Oglanlara menden gaty görmeyä sebäbi gatyny diñe gyzlar göryär . Tak 4to. Hany aydyp bashlañ indi. Ishan dost senem gaty görüpsiñ oydyän bagyshla! Menden bir närazy bolma! Gulesiñ gelse guliber ustimden. Gaty görmen. Sebäbi men erkek adam ahyryn!

Köneler, Rahip tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir