Hemmejanize salam gadyrly agzalar! Bu sayt 3-4 hepdelap yapykdy name sebapdenligina bilemmok, emma ahyry açyldy! Edil şuwagt girip durşum... Haçandan bari girip bilmedimay...
Onnan gowmy yagdaylarynyz? barmysynyz?

Täzelikler, #_YLHAM™ tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir