Salam gic yagshy!
Duynden bari sizde hem svyaz gowy ishlanokmy?
Bizde 2gunden bari svyaz gowy islanok birine jan edyan welin eli ocuk beryar we derrew ulgamda diyip sms gelyar. Son jan edyan gudok gidyar alynyar jaň yone gurlesip bolanok sesi gowy esidilman bolunip bolunip gelip gidyar.
9.10.2021 21:21

Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir