Ey yigit ne beyle gezyan bu gun shdayyan peydanam yok senin,yok senden zyyan oyun edayarmin soygi bilen durmushda soygi toruna colashayma dur dayan!!! Men bilemok gezyan name pikirli bilyanem yok yurekde bolan syryny ozun bir bilyanmi name gozleyan geyinyarsin gunde-gunde her durli... Gyshda donyan tomusda erap bishyan nirde pellehanan nira dyrmyshyan gozleyanmi durmushda oz tayyny tapan bolsan oylen kime garashyan?! Ulag munup baryan galayma derde yolunada seret gozun gyzlarda yada senmi kocelerin tarhany gurlesheli saklan duray bir yerde... Tapanokmy ya tayyny ozune perde yokmy caljak bolyan sazyna mena sana aklym aylap bilemok dushup yorsin gunde birnin yzyna soyyanlerin hasaplama sany yok sen soyginde azajykda many yok yureginde enceme gyza yer bar yone olan icinde belli hany yok... Saklan yigit!!! beydip yorme aynama!!! Saklan yigit!!! Beydip yary saylama!!! Bu yolun sonuny gorup gelen yok ozun colashayma edyan oynuna... Dasha gitme azashdyrar soygi yol bu gyzlardan,cyn soygiden aga bol! Bermez hic kim gyzyn sen dogry dushun adyn jalay bolsa yene garagol shondan sonra soyen tapylmaz seni bardyr munda her bir zadyn oz ceni yashlyk edip yigit sonra okunme uns berip dinle yenede sen meni soygi sozun soyenine garap diy shol gozele yurek bilen erap diy sen soyenin azlyk eder ey yigit gyzyn yuregine ozun yarap diy kimi soysen sorap soygin aslyny saylap soygin oguz hanyn neslini turkmen ganyn galsyn asyrlar dowam basdyrayma yar saylanda susdyny seret goni car tarap cepe saga yamanada seret,seret sen gowa bir durshuna saklanmayar hic bir zat uytgap dura gok asmanda al howa oylan sonra diygin diyjek sozuni kan gurleme tanadayma ozuni aydanlarym yigit yada salmasan gark ederler soygi kolde gazyny sen hic kime diyme yok shola mence adam bolan bardyr ahlisi sence ulumsylyk etme,etme men menlik ahli gulem bardyr beyleki gulce garaymagyn yigit garany aga garaymagyn guna ishi sogaba haysy beyiklikde duranyna seret depa cykyp cykdym diyayme daga durmush senki aydylan sozler menki yagshylygym shu sozler sana cunki dinlan bolsan ozun netije cykar galyberse alan galan ozunki yoraber ey yigit indi yoraber aydan sozlerime gulumsiraber birdenka soyginin toruna dushsen ana,shonda sen shahyrada ha ber soyup soyulenlen yokdur gunasi gelmeyar hic kimin soyup yanasy soygi goze gorunmeyar ynanay bugday kimin yok soyginin danesi diyenlerim gelen yaly yerine aylandynmy senem akyl serine hany onki messan gezen yerlerin tutuldynmy soygin cigin toruna diymedimmi soyersin sen ahyry dinlemedn annabayram shahyry bildirmejek yalydy bolup yorshun beyan etdin yash yurekdaki syryny...

Köneler, Cwetocek tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir