salam agzalar.esasanam oglan agzalarymyz.size soragym bar.soyyan gyzynyz ucin nahili sumashedshiy postupok edip bilerdiniz?.onsonam shu saytda ozunizi gorkezayinda.meselem suratjagaz ,guljagaz goyan bolup,ovadan sozler yazyp(romantika).gyzlarymyz özlerinin gyz bolup dogulanyna begensinda.kan zat gerek dala onun ucin.onki agzalarymyzdan bardy sheyle oglanlar.nashyja ,pikki.goyan suratlaryny,eden romantikalaryny gorup begenip,gozumiz dokunyp gidyadi.garaz sayt gozelleshyardi.please.naoborot edayman.

Köneler, kapriz tarapyndan 9 years ago
  Hitrowkaly 9 years ago
 • Kapriz hallboy gowumy? Name etyaniz! Name etmeli surat goymalymy? Menem agza bolaýdymlaý! Gyzykly bolsa girjek indi! Bolara
  Cwetocek 9 years ago
 • Oooo hally gowja suratlar goyupsyn minnetdar!
  hallboy 9 years ago


 • Baby!
  Ukudan doyan bolsañ turay indi, men geldim!
  dilya87 9 years ago
 • Hally duranja mag$uk ekeniñä. Tüweleme köpräk goý $unuñ ýaly suratlary. Saýtdaky gyzlaryñam gözi göwni açylsyna.:-)
  Cwetocek 9 years ago
 • Magshuk kemi yok:-)
  hallboy 9 years ago
 • Dilya, saytdaky käbir gyzlaryñ gözi-göwni toydan soñ achylaymasa... bujagaz suratlar, sözler peyda etmez.
  dilya87 9 years ago
 • Hally salam gowmy.
  Cwetocek 9 years ago
 • Salam hemmelere!!!
  dilya87 9 years ago
 • Salam swet gowumy senem
  Cwetocek 9 years ago
 • Shukur gowy hany romantiklar yokla:-)
  hallboy 9 years ago
 • Gul, Dilya, sizede salam.
  dilya87 9 years ago
 • Hally men bilen salamla$anok welin göwnüne degäýdim öýdýän
  Cwetocek 9 years ago
 • Sanada yene salam hany surat goyda yene:-)
  dilya87 9 years ago
 • Swet suratlar göwnüñe ýarapdyr öýdýän:-)
  Cwetocek 9 years ago
 • Howwa gowja suratlar tapypdyra:-) magshuk dostumyz:-)
  dilya87 9 years ago
 • Hally diýdimä gyzlarymyzyñ göwni açylar diýip:-):-)
  Cwetocek 9 years ago
 • Yone azrak ekenda...:-)
  hallboy 9 years ago
 • Bolyala, galanja göwünleri ertir acharysda, häzir gyzjagazym bilen aylan-shaylañ edip yörüs. Kompda däl men.
  dilya87 9 years ago
 • Illeñkä $eýlede bolaýýa:-)
  yslam 9 years ago
 • Bolyala, galanja göwünleri ertir acharysda, häzir gyzjagazym bilen aylan-shaylañ edip yörüs. Kompda däl men.
  hallboy | 2010-07-17 09:52:34

  tuwleme kakada boldunmy sen?!
  poseluy 9 years ago
 • Salam agzalar gowymy ýagdaýlar Sag bol hally gowja betje svratlar
  hallboy 9 years ago
 • Gyzjagazym bolanda hökmän yasanyñ göz öñüne tutulanokmyka diyyän.
  dilya87 9 years ago
 • Poseluy geldä bol gara$ýana. Warotany gulplasam haýatdan a$maly borsuñ:-)
  poseluy 9 years ago
 • Bardyk hazir gara$.
  yslam 9 years ago
 • Gyzjagazym bolanda hökmän yasanyñ göz öñüne tutulanokmyka diyyän.
  hallboy | 2010-07-17 10:04:47

  ay bilmedimda....
  dilya87 9 years ago
 • Sikekmyrat utanoñokmy mal,haýhan näme diýýäniñe üns ber. Näme gyzlar köplük bolup oturmana gelseler öý hökman küntihana bolmalymy. Sen sheýle pikir edýän bolsañ onda seniñ öz öýüñe oturmana gelenlerinde diñe shonuñ üçin gelýändirlerdä.
  kapriz 9 years ago
 • Kapriz hallboy gowumy? Name etyaniz! Name etmeli surat goymalymy? Menem agza bolaýdymlaý! Gyzykly bolsa girjek indi! Bolara
  Hitrowkaly | 2010-07-17 03:20:29
  Kappi kaprizmi?
  Hitrowkaly | 2010-07-17 03:23:18
  hitrovkaly!goyasyn gelen zady goy(erbet zat goyayma)nu hallboydan primer alyberda.ozuni gorkezda senem.kappi kaprizmi diyipsin,hava kappi kapriz
  hallboy 9 years ago
 • ba-a-a... Men akmak barde ozumi kime gorkezdimkam?
  hallboy 9 years ago
 • Salam Gul, gowumyñ?
  Gul, men agende girip bilemok, ya o yerde-de sygdyrmajak bolyalarmyka meni.
  Cwetocek 9 years ago
 • Salam hally! Kim salanok seni agenda men adymy beraygn:-)
  hallboy 9 years ago
 • bilemok, täzeden zakachat etmeli boljak.
  kapriz 9 years ago
 • ba-a-a... Men akmak barde ozumi kime gorkezdimkam?
  hallboy | 2010-07-17 23:47:50ay natdinay hally.men erbet zat diemoga.bashrnygyny gorkez diydigimda .srazu erbetlige tarap senem.shu akyllyja bolmasan burma suyji ugratjak barden
  hallboy 9 years ago
 • Bolya garashyan )))
  nashyja 9 years ago
 • hitrovkaly salam .geleveri.hitrovkan niresinden sen.hitrovkalylar gozume yssyja gorunya menin.shondan sorayan
  kapriz | 2010-07-17 02:52:15


  bah bah bah
  nashyja 9 years ago
 • oglanlar hany ozunizi gorkezin
  Cwetocek 9 years ago
 • Ay obadash sence yoga hallydan bashga hicisem romantik dala :-)
  hallboy 9 years ago
 • Meni goshmañ! Monitoryñ arkasyndan kim bilendir ya-da näme bilendir deñeshmek islämok.
  Cwetocek 9 years ago
 • Way diymedigim...name boldy beyle?
  Bravo 9 years ago
 • Howwa howwa erbetlige cekmang!
  Bravo 9 years ago
 • Howwa howwa erbetlige cekmang!
  hallboy 9 years ago
 • Gul, saña zat diyemoga.
  kapriz 9 years ago
 • hally name beyle her zatdan minus gozleyan.erbetlige cekmesene her zady.onsonam her kimin ozune govni yetYa.davay beyle zatlary yazma gerek dal.seni deneshdiryan barmy.
  hallboy 9 years ago
 • Belki maña 2+2=4 bolyandygyny öwredersiñ, Kappi? )))
  kapriz 9 years ago
 • Hally 2 2ni goshsan 4bolya.ovrendinmi indi
  Cwetocek 9 years ago
 • Men owrendm kappy:-)
  hallboy 9 years ago
 • Ba-a-a... )))
  hallboy 9 years ago
 • Aha. Bärde göz gyrpyp bolanok-da, hay. Diñe yylgyrmak azlyk edyär-myka-da-ya. )))
  Cwetocek 9 years ago
 • Yylgyrmakdan bashga caram yok:-)
  Crash 9 years ago
 • ashyk bolan gyzda halli
  Cwetocek 9 years ago
 • Toba diyin men ashyk bolamok
  Crash 9 years ago
 • Toba diyin men ashyk bolamok Cwetocek | 2010-07-27 03:52:43
  ozim govy bilyan...
  Cwetocek 9 years ago
 • Beh men bilmandrnle:-)
  Crash 9 years ago
 • Beh men bilmandrnle Cwetocek | 2010-07-27 04:13:47
  sen bilmediksiran bolup iyshini goryanda hehe!!!
  dilya87 9 years ago
 • Crash senem köp bilýäñaý:-)
  Crash 9 years ago
 • Crash senem köp bilýäñaý dilya87 | 2010-07-27 04:18:53
  yok dilya kop meni bilya
  bitosh 9 years ago
 • O anlary (baskasyna gidecegin herseyin onun olacagin any) dusunmek bile oyle acibericiki sanki o anlaryn hersanyesi icin kalbime agirilar giriyor simdiden, icimde bir yangyn var ve birseyler yaniyor artik bundan kurtulamiyorum. Fakat bakiyorum bunlari benden duymak sanki seni mutlu ediyor. Cunki azacikta olsa sakinleseyim diye sana tel etdigim zaman telefonunu acmiyorsun yada agentde yuzume kapatarcasina ignore ediyorsun. Gercekten seni sevmek ne kadar yalnis birsheymish!

  dilya87 9 years ago
 • Bito$ senä diýseñ diýmeseñ gyz bolmaly. Oglanlar añsat beýdip öz duýgusyny aýdyp bilmezdi.
  Crash 9 years ago
 • Bito$ senä diýseñ diýmeseñ gyz bolmaly. Oglanlar añsat beýdip öz duýgusyny aýdyp bilmezdi. dilya87 | 2010-07-27 04:42:06
  dilya agenda gechjekdalmay???
  dilya87 9 years ago
 • Näme boldy crash
  Crash 9 years ago
 • yoolay bolan zat yok... dawayyn men jyrjaklay agenda
  toty1 9 years ago
 • o oglanlardan çorba çykany boljak dal öytyan gyzlar.
  her gün otly köynek geyip yörun men
  sebabı sen diyip köyüp yörün men
  ılın eyjejıgı bolsanam senı
  ile yetırmanjik söyüp yörün men,
  *************************************
  nusgasy sen yüpek yaly güllerın
  örtsenem örtabergın günde mün
  başa düşen kynçylygy ölçeman
  hasapda bor bagtly yaşan günlerım
  MELISSA 9 years ago
 • Ohoo toty bet gosgujyk eken :-)
  Crash 9 years ago
 • halki soragymyn jogaby yokla??? name uchin druzba ugratmadyn???
  MELISSA 9 years ago
 • O.k ugradaryn.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri