salam agzalar.esasanam oglan agzalarymyz.size soragym bar.soyyan gyzynyz ucin nahili sumashedshiy postupok edip bilerdiniz?.onsonam shu saytda ozunizi gorkezayinda.meselem suratjagaz ,guljagaz goyan bolup,ovadan sozler yazyp(romantika).gyzlarymyz özlerinin gyz bolup dogulanyna begensinda.kan zat gerek dala onun ucin.onki agzalarymyzdan bardy sheyle oglanlar.nashyja ,pikki.goyan suratlaryny,eden romantikalaryny gorup begenip,gozumiz dokunyp gidyadi.garaz sayt gozelleshyardi.please.naoborot edayman.

Köneler, kapriz tarapyndan 10 years ago
  Hitrowkaly 10 years ago
 • Kapriz hallboy gowumy? Name etyaniz! Name etmeli surat goymalymy? Menem agza bolaýdymlaý! Gyzykly bolsa girjek indi! Bolara
  Cwetocek 10 years ago
 • Oooo hally gowja suratlar goyupsyn minnetdar!
  hallboy 10 years ago


 • Baby!
  Ukudan doyan bolsañ turay indi, men geldim!
  dilya87 10 years ago
 • Hally duranja mag$uk ekeniñä. Tüweleme köpräk goý $unuñ ýaly suratlary. Saýtdaky gyzlaryñam gözi göwni açylsyna.:-)
  Cwetocek 10 years ago
 • Magshuk kemi yok:-)
  hallboy 10 years ago
 • Dilya, saytdaky käbir gyzlaryñ gözi-göwni toydan soñ achylaymasa... bujagaz suratlar, sözler peyda etmez.
  dilya87 10 years ago
 • Hally salam gowmy.
  Cwetocek 10 years ago
 • Salam hemmelere!!!
  dilya87 10 years ago
 • Salam swet gowumy senem
  Cwetocek 10 years ago
 • Shukur gowy hany romantiklar yokla:-)
  hallboy 10 years ago
 • Gul, Dilya, sizede salam.
  dilya87 10 years ago
 • Hally men bilen salamla$anok welin göwnüne degäýdim öýdýän
  Cwetocek 10 years ago
 • Sanada yene salam hany surat goyda yene:-)
  dilya87 10 years ago
 • Swet suratlar göwnüñe ýarapdyr öýdýän:-)
  Cwetocek 10 years ago
 • Howwa gowja suratlar tapypdyra:-) magshuk dostumyz:-)
  dilya87 10 years ago
 • Hally diýdimä gyzlarymyzyñ göwni açylar diýip:-):-)
  Cwetocek 10 years ago
 • Yone azrak ekenda...:-)
  hallboy 10 years ago
 • Bolyala, galanja göwünleri ertir acharysda, häzir gyzjagazym bilen aylan-shaylañ edip yörüs. Kompda däl men.
  dilya87 10 years ago
 • Illeñkä $eýlede bolaýýa:-)
  yslam 10 years ago
 • Bolyala, galanja göwünleri ertir acharysda, häzir gyzjagazym bilen aylan-shaylañ edip yörüs. Kompda däl men.
  hallboy | 2010-07-17 09:52:34

  tuwleme kakada boldunmy sen?!
  poseluy 10 years ago
 • Salam agzalar gowymy ýagdaýlar Sag bol hally gowja betje svratlar
  hallboy 10 years ago
 • Gyzjagazym bolanda hökmän yasanyñ göz öñüne tutulanokmyka diyyän.
  dilya87 10 years ago
 • Poseluy geldä bol gara$ýana. Warotany gulplasam haýatdan a$maly borsuñ:-)
  poseluy 10 years ago
 • Bardyk hazir gara$.
  yslam 10 years ago
 • Gyzjagazym bolanda hökmän yasanyñ göz öñüne tutulanokmyka diyyän.
  hallboy | 2010-07-17 10:04:47

  ay bilmedimda....
  poseluy 10 years ago
 • Biz köplùk
  dilya87 10 years ago
 • Sikekmyrat utanoñokmy mal,haýhan näme diýýäniñe üns ber. Näme gyzlar köplük bolup oturmana gelseler öý hökman küntihana bolmalymy. Sen sheýle pikir edýän bolsañ onda seniñ öz öýüñe oturmana gelenlerinde diñe shonuñ üçin gelýändirlerdä.
  kapriz 10 years ago
 • Kapriz hallboy gowumy? Name etyaniz! Name etmeli surat goymalymy? Menem agza bolaýdymlaý! Gyzykly bolsa girjek indi! Bolara
  Hitrowkaly | 2010-07-17 03:20:29
  Kappi kaprizmi?
  Hitrowkaly | 2010-07-17 03:23:18
  hitrovkaly!goyasyn gelen zady goy(erbet zat goyayma)nu hallboydan primer alyberda.ozuni gorkezda senem.kappi kaprizmi diyipsin,hava kappi kapriz
  hallboy 10 years ago
 • ba-a-a... Men akmak barde ozumi kime gorkezdimkam?
  hallboy 10 years ago
 • Salam Gul, gowumyñ?
  Gul, men agende girip bilemok, ya o yerde-de sygdyrmajak bolyalarmyka meni.
  Cwetocek 10 years ago
 • Salam hally! Kim salanok seni agenda men adymy beraygn:-)
  hallboy 10 years ago
 • bilemok, täzeden zakachat etmeli boljak.
  kapriz 10 years ago
 • ba-a-a... Men akmak barde ozumi kime gorkezdimkam?
  hallboy | 2010-07-17 23:47:50ay natdinay hally.men erbet zat diemoga.bashrnygyny gorkez diydigimda .srazu erbetlige tarap senem.shu akyllyja bolmasan burma suyji ugratjak barden
  hallboy 10 years ago
 • Bolya garashyan )))
  nashyja 10 years ago
 • hitrovkaly salam .geleveri.hitrovkan niresinden sen.hitrovkalylar gozume yssyja gorunya menin.shondan sorayan
  kapriz | 2010-07-17 02:52:15


  bah bah bah
  nashyja 10 years ago
 • oglanlar hany ozunizi gorkezin
  Cwetocek 10 years ago
 • Ay obadash sence yoga hallydan bashga hicisem romantik dala :-)
  hallboy 10 years ago
 • Meni goshmañ! Monitoryñ arkasyndan kim bilendir ya-da näme bilendir deñeshmek islämok.
  Cwetocek 10 years ago
 • Way diymedigim...name boldy beyle?
  Bravo 10 years ago
 • Howwa howwa erbetlige cekmang!
  Bravo 10 years ago
 • Howwa howwa erbetlige cekmang!
  hallboy 10 years ago
 • Gul, saña zat diyemoga.
  kapriz 10 years ago
 • hally name beyle her zatdan minus gozleyan.erbetlige cekmesene her zady.onsonam her kimin ozune govni yetYa.davay beyle zatlary yazma gerek dal.seni deneshdiryan barmy.
  hallboy 10 years ago
 • Belki maña 2+2=4 bolyandygyny öwredersiñ, Kappi? )))
  kapriz 10 years ago
 • Hally 2 2ni goshsan 4bolya.ovrendinmi indi
  Cwetocek 10 years ago
 • Men owrendm kappy:-)
  hallboy 10 years ago
 • Ba-a-a... )))
  hallboy 10 years ago
 • Aha. Bärde göz gyrpyp bolanok-da, hay. Diñe yylgyrmak azlyk edyär-myka-da-ya. )))
  Cwetocek 10 years ago
 • Yylgyrmakdan bashga caram yok:-)
  Crash 10 years ago
 • ashyk bolan gyzda halli
  Cwetocek 10 years ago
 • Toba diyin men ashyk bolamok
  Crash 10 years ago
 • Toba diyin men ashyk bolamok Cwetocek | 2010-07-27 03:52:43
  ozim govy bilyan...
  Cwetocek 10 years ago
 • Beh men bilmandrnle:-)
  Crash 10 years ago
 • Beh men bilmandrnle Cwetocek | 2010-07-27 04:13:47
  sen bilmediksiran bolup iyshini goryanda hehe!!!
  dilya87 10 years ago
 • Crash senem köp bilýäñaý:-)
  Crash 10 years ago
 • Crash senem köp bilýäñaý dilya87 | 2010-07-27 04:18:53
  yok dilya kop meni bilya
  bitosh 10 years ago
 • O anlary (baskasyna gidecegin herseyin onun olacagin any) dusunmek bile oyle acibericiki sanki o anlaryn hersanyesi icin kalbime agirilar giriyor simdiden, icimde bir yangyn var ve birseyler yaniyor artik bundan kurtulamiyorum. Fakat bakiyorum bunlari benden duymak sanki seni mutlu ediyor. Cunki azacikta olsa sakinleseyim diye sana tel etdigim zaman telefonunu acmiyorsun yada agentde yuzume kapatarcasina ignore ediyorsun. Gercekten seni sevmek ne kadar yalnis birsheymish!

  dilya87 10 years ago
 • Bito$ senä diýseñ diýmeseñ gyz bolmaly. Oglanlar añsat beýdip öz duýgusyny aýdyp bilmezdi.
  Crash 10 years ago
 • Bito$ senä diýseñ diýmeseñ gyz bolmaly. Oglanlar añsat beýdip öz duýgusyny aýdyp bilmezdi. dilya87 | 2010-07-27 04:42:06
  dilya agenda gechjekdalmay???
  dilya87 10 years ago
 • Näme boldy crash
  Crash 10 years ago
 • yoolay bolan zat yok... dawayyn men jyrjaklay agenda
  toty1 10 years ago
 • o oglanlardan çorba çykany boljak dal öytyan gyzlar.
  her gün otly köynek geyip yörun men
  sebabı sen diyip köyüp yörün men
  ılın eyjejıgı bolsanam senı
  ile yetırmanjik söyüp yörün men,
  *************************************
  nusgasy sen yüpek yaly güllerın
  örtsenem örtabergın günde mün
  başa düşen kynçylygy ölçeman
  hasapda bor bagtly yaşan günlerım
  MELISSA 10 years ago
 • Ohoo toty bet gosgujyk eken :-)
  MELISSA 10 years ago
 • Köshesh :-)
  Crash 10 years ago
 • halki soragymyn jogaby yokla??? name uchin druzba ugratmadyn???
  MELISSA 10 years ago
 • O.k ugradaryn.
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri