Bir zenan,jomartlygy we sahylygy dillere dessan bolan bir yagshyzada gojanyn yanyna gidip: -bu shaherde menden garyp adam yok!-diyipdir.- mana komek edin?! Yagshyzada goja,zenanyn gujagyndaky babejigin alma yaly yanakalaryndan opup: -diymek,garyplykdan zeyrenyarsin! Emma,mugt komek etmek edahedim yok! Eger sana komek etmegimi isleyan bolsan,cagan barmagyny satmaly bolarsyn. Zenan,ilki gojanyn akly cashandyr oydupdir.sonrada,"oyun etyandir-le" diyip,pikir edipdir.emma gojanyn gara cynymyshyn. Zenanyn onune bir halta altyn suyshurip: -ayagynyn barmaklaryndan biri bolsada men razy!- diyipdir.- hekimlikden bashym cykyar,caga ezyet bermezden alaryn. Zenan,tutush bedeni bilen galpyldap durka,yagshyzada: -dine dyrnagyny sogurup alsamda bolyar! -diyip sozunin ustuni yetiripdir:-gorkma,wagty bilen yerine tazesi cykar. Zenan,inini tikenekledyan bu teklipleri eshitmage mundan artyk cydam edip bilmandir. Gapyny sharkyldadyp yapyp cykyp baryarka,goja yzyndan seslenip,ony yanyna cagyrypdyr we sheyle diyipdir: -gyzym,hany ayak cek."men garyp"diyip nalayarsyn emma men sana,nahili uly baylyga eyedigini gorkezmek isledim. Goryanmi,gujagyndaky hazynanyn yekeje dyrnagyny bir halta altyna calyshmadyn.sen dunyanin in uly baylygyna eyesin,gyzym. Munun ucin nalamagyn yerine shukur etmegin gerek...

Köneler, Cwetocek tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir