Adwakatlañ biri ogluny öz ugrunda okadypdyr we ona öz i$ini dowam etmegi tab$yrypdyr. Ol kakasyny 10ýyllap bitirip bilmedik i$ini 1hepdede bitiripdir. Kakasynyn öñùne $ol i$i ta$lapdyrda men sizin edip bilmedik i$inizi gaty ansat etdip diýipdir. Ol bolsa aý samsyk men seni okatdym ,jaý aldyk umuman $u zatlaryn hemmesi $o i$iñ ústi b.n bitirildi indi oglum sen garyp galarsyn diýipdir(ol $ol i$den çörek iýýän eken).ogly $onda dú$ùnip galypdyr

Köneler, poseluy tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir