Bir gun, pygamberimizin(s.a.w.) huzuryna bir adam geldi we ozunin erbet yazgydyndan nalady. Hezreti pygamber(s.a.w.) yylgyrdy we sheyle diydi: "juda beyledir oytmeyarin.cunki erbet yazgytdan soz acyan adamyn,yagshy yazgyt hakynda-da dushunjesi bolaymalydyr.meselem,ayt:ejen,kakan dirimi?" ol kishi,bashyny sallap,onlanson, pygambermiz(s.a.w.) dowam etdi: "seret!yashyn ep-esla yetipdir we entek hem enen-atan diri. Bu, az panylyga nesip edyan yazgytdyr. Beyle ayratynlyga eyedigini subut etmek ucin yagshy perzent bol;olaryn hyzmatynda gayym dur,ryza we dileg-dogalaryny al. Toweregindakilere nepi degip-de,olaryn minnetdarlyklaryny,alkyshlaryny alyan ynsan,yazgydyndan shikayat edermi? Senin azajyk erkin yokmy? Ony yagshy netijeler ucin ulan. Hem hoshwagt bol,hem hoshwagt et!"

Köneler, Cwetocek tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir