Bir gun, pygamberimizin(s.a.w.) huzuryna bir adam geldi we ozunin erbet yazgydyndan nalady. Hezreti pygamber(s.a.w.) yylgyrdy we sheyle diydi: "juda beyledir oytmeyarin.cunki erbet yazgytdan soz acyan adamyn,yagshy yazgyt hakynda-da dushunjesi bolaymalydyr.meselem,ayt:ejen,kakan dirimi?" ol kishi,bashyny sallap,onlanson, pygambermiz(s.a.w.) dowam etdi: "seret!yashyn ep-esla yetipdir we entek hem enen-atan diri. Bu, az panylyga nesip edyan yazgytdyr. Beyle ayratynlyga eyedigini subut etmek ucin yagshy perzent bol;olaryn hyzmatynda gayym dur,ryza we dileg-dogalaryny al. Toweregindakilere nepi degip-de,olaryn minnetdarlyklaryny,alkyshlaryny alyan ynsan,yazgydyndan shikayat edermi? Senin azajyk erkin yokmy? Ony yagshy netijeler ucin ulan. Hem hoshwagt bol,hem hoshwagt et!"

Köneler, Cwetocek tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir