hallboy pikki egilmek sozunin enilmek diyip yazylyanyny nirden takyklap bolarka terjime komda egilmek diysen chykaryar terjimesini enilmek diysen zat yok

Köneler, Batyr1986 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir