şu wagt yygnaga baryan, kella guş syçdy, yuwdym ysy gelip dur, blyaaa, namedeyin adamlar, bilyan bagt kella guş syçsa, yöne yygnakda adamlar üstümden güljek

Köneler, prikolmyrat tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir