şu wagt yygnaga baryan, kella guş syçdy, yuwdym ysy gelip dur, blyaaa, namedeyin adamlar, bilyan bagt kella guş syçsa, yöne yygnakda adamlar üstümden güljek

Köneler, prikolmyrat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir