(kellanize sokulan biderek ideologiyalardan gutulyn)------- gadyrdan agzalar geling indi 6u tema hi4 kim girmesin, ALLAJANYNG ozu gorawersin bular yalak azan adamdan, 6onga jogabam yazmalyng, aramyza sygyrmalyngam, biz olar yalak adamlardan dala. songky goyulan zady goren ozungiz bolmang da6 etsin!!! mena bular yalak haram adam bar diyenlerinde ynanmayardym, yone olmeseng her zat gorjek ekenay adam pahyr, tembole 6u ya6dan.

Köneler, jumbo tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir